Rozliczenie dotacji - wniosek o płatność | Firma konsultingowa Resulto
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Rozliczenie dotacji – wniosek o płatność – Centralny System Teleinformatyczny CST

med_070813a5378

Beneficjenci po złożeniu wniosku dotacyjnego oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie są dopiero na początku drogi w „fizycznym” pozyskaniu dotacji. Czeka ich szereg biurokratycznej pracy – czyli rozliczenie dotacji. Niektóre projekty są łatwiejsze do rozliczania, inne trudniejsze. Biorąc pod uwagę, że w latach 2014-2020 zamiast uprościć procedury (takie były założenia) na razie się je jedynie utrudnia (stan na 2016), trzeba być bardzo cierpliwym i skrupulatnym. W każdym projekcie procedura rozliczenia składa się z kilku etapów. Ten artykuł będzie traktował o Centralnym Systemie Teleinformatycznym do tworzenia wniosków o płatność, które są elementem etapu sprawozdawczości projektu

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

.

Czytaj o rozliczaniu projektu i pozostałych jego etapach

 

Rozliczanie projektu – Centralny System Teleinformatyczny

 

Centralny System Teleinformatyczny (CST) – to system / portal, który pomaga w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych realizowanych w latach 2014 – 2020:

 

 • zawiera informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji
 • pomaga w przepływie informacji między Beneficjentami, a organizatorami naborów (instytucjami pośredniczącymi)
 • wspiera obsługę projektów:
  • w tym sprawdza poprawność przeprowadzenia procedury zakupów w projekcie

 

Pozwala on na:

 

 • utworzenie wniosku o płatność
  • płatność refundacyjna, zaliczkowa lub rozliczenie zaliczki
 • przesyłaniu wniosku o płatność do organizatora naboru
 • prowadzenie korespondencji z organizatorem naboru
 • przekazać harmonogram realizacji projektu
 • ewidencjonować informacje o:
  • procedurze zakupów
  • osobach odpowiedzialnych za realizację projektu
  • uczestnikach projektu.

.
Jak uzyskać dostęp do Centralnego Systemu Teleinformatycznego CST?

zdjecie logowanie do wniosku o platnosc

 • w momencie rejestracji umowy o dofinansowaniu lub decyzji o przyznaniu dofinansowania w CST, Beneficjent ma prawo korzystać z systemu
 • system znajduje się pod adresem: www.sl2014.gov.pl
 • do CST można się zalogować na 2 sposoby:
  • za pomocą Profilu Zaufanego
  • za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego
   • weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

 

Jak założyć profil zaufany?

 

 • wchodzimy na stronę epuap.gov.pl/wps/portal
 • zakładamy konto wg instrukcji na stronie
 • wypełniamy wniosek o założenie zaufanego profilu
 • potwierdzamy zaufany profil
  • w najbliższym urzędzie (udajemy się tam osobiście)
  • samodzielnie za pomocą podpisu elektronicznego
 • załatwiamy sprawy urzędowe przez Internet
  • odbieranie i wysyłanie urzędowej korespondencji elektronicznie
  • logowania do innych systemów elektronicznej administracji, jak CST.

 

 

Wniosek o płatność

 

Wniosek o płatność - dokument składany w celu  wypłaty dofinansowania

 

Dofinansowanie jest wypłacane na dwa sposoby:

 

 • w ramach refundacji poniesionych wydatków
  • refundacja częściowa
  • refundacja całkowita
 • w ramach zaliczki – na wydatki planowane.

 

Aby wniosek o płatność został dobrze oceniony oraz dofinansowanie trafiło na konto bankowe – Beneficjenci są zobowiązani do przestrzegania instrukcji wypełniania wniosku o płatność oraz załączenia niezbędnych dokumentów – potwierdzających, że wydatki zostały faktycznie poniesione (nie dotyczy wniosku o wypłatę zaliczki).

 

Wykaz wymaganych załączników do wniosku o płatność różni się w zależności od rodzaju naboru, organizatora oraz typu projektu. Jednak wiele punktów jest wspólnych. Zapoznaj się z przykładowym katalogiem załączników do wniosku o płatność dla projektów realizowanych w ramach RPO Dolnego Śląska na lata 2014-2020.

 

Dodatkowo, w celu potwierdzenia poprawności procedury zakupów w projekcie, Beneficjent sporządza raport / notatkę z wyboru oferenta (wraz z oceną kryteriów, na podstawie których wybrany został oferent), do której załącza zapytanie ofertowe, dowody upublicznienia zapytania ofertowego, informację o wyborze, dowody upublicznienia informacji o wyborze, otrzymane oferty i inne (jeśli dotyczą). Zapoznaj się z wymaganiami przy procedurze zakupów w projekcie.

 

Zapoznaj się z pozostałymi wymogami dotyczącymi sprawozdawczości oraz składania wniosków o płatność.

 

Poradniki i instrukcje omawiające rozliczenie dotacji znajdują się na stronach instytucji prowadzących nabór wniosków w danym programie.

.

Pomagamy w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 29.07.2016 o godz. 13:17
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*