Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne Wielkopolska – 1.1. „Rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Ostatnia szansa na dofinansowanie w 2014 roku dla przedsiębiorstw z Wielkopolski. Szansa nawet na 200 tysięcy złotych. W najbliższych tygodniach wystartuje jeden z ostatnich konkursów z kończącej się perspektywy unijnej 2007-2013. – Działanie 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Termin naboru rozpocznie się w tym kwartale – dokładna data nie jest jeszcze znana. Konkurs przeznaczony będzie dla mikroprzedsiębiorstw z Wielkopolski, działających na rynku krócej niż 2 lata.

Rozwój mikroprzedsiębiorstw – dotacje w województwie wielkopolskim

Kolejne konkursy będą już dotyczyć nowej perspektywy 2014-2020 i rozpoczną się najwcześniej na jesieni 2014 roku. Warto więc jeszcze spróbować zdobyć dofinansowanie z kończącej się perspektywy, tym bardziej, że warunki dofinansowania projektów zmienią się na niekorzyść przedsiębiorców. Więcej o zmianach tutaj. W samej Wielkopolsce nastąpi spadek dofinansowania do projektów z 60% poniesionych kosztów, nawet do 45%.

Działanie 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” ma na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub usług. Efektem projektów ma być wzbogacenie ofert beneficjentów i poprzez to wzrost ich konkurencyjności. Dotacja może wynieść do 200 tysięcy złotych, a wartość wydatków kwalifikowanych nie może przekraczać 400 tysięcy złotych.

Przedsiębiorcy, niezależnie od branży, będą mogli kupić środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (np. zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, oprogramowania i innego rodzaju sprzętu technicznego lub technologicznego). Wszystkie poniesione koszty muszą jednak dotyczyć wprowadzenia w życie innowacyjnych rozwiązań. Jednak wymagany poziom innowacyjności i warunki stawiane firmom nie są aż tak wysokie, jak w przypadku konkursów ogólnopolskich. Najlepiej oceniane będą inwestycje z obszaru nowych technologii i ochrony środowiska.

Źródło: wrpo.wielkopolskie.pl.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 30.05.2014 o godz. 15:12
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*