Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje unijne Wielkopolska – 1.1. „Rozwój mikroprzedsiębiorstw”

dotacje 2021-2027

Ostatnia szansa na dofinansowanie w 2014 roku dla przedsiębiorstw z Wielkopolski. Szansa nawet na 200 tysięcy złotych. W najbliższych tygodniach wystartuje jeden z ostatnich konkursów z kończącej się perspektywy unijnej 2007-2013. – Działanie 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Termin naboru rozpocznie się w tym kwartale – dokładna data nie jest jeszcze znana. Konkurs przeznaczony będzie dla mikroprzedsiębiorstw z Wielkopolski, działających na rynku krócej niż 2 lata.

Rozwój mikroprzedsiębiorstw – dotacje w województwie wielkopolskim

Kolejne konkursy będą już dotyczyć nowej perspektywy 2014-2020 i rozpoczną się najwcześniej na jesieni 2014 roku. Warto więc jeszcze spróbować zdobyć dofinansowanie z kończącej się perspektywy, tym bardziej, że warunki dofinansowania projektów zmienią się na niekorzyść przedsiębiorców. Więcej o zmianach tutaj. W samej Wielkopolsce nastąpi spadek dofinansowania do projektów z 60% poniesionych kosztów, nawet do 45%.

Działanie 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” ma na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub usług. Efektem projektów ma być wzbogacenie ofert beneficjentów i poprzez to wzrost ich konkurencyjności. Dotacja może wynieść do 200 tysięcy złotych, a wartość wydatków kwalifikowanych nie może przekraczać 400 tysięcy złotych.

Przedsiębiorcy, niezależnie od branży, będą mogli kupić środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (np. zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, oprogramowania i innego rodzaju sprzętu technicznego lub technologicznego). Wszystkie poniesione koszty muszą jednak dotyczyć wprowadzenia w życie innowacyjnych rozwiązań. Jednak wymagany poziom innowacyjności i warunki stawiane firmom nie są aż tak wysokie, jak w przypadku konkursów ogólnopolskich. Najlepiej oceniane będą inwestycje z obszaru nowych technologii i ochrony środowiska.

Źródło: wrpo.wielkopolskie.pl.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,