Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Spotkanie informacyjne – aktualne nabory – Dotacje na wdrażanie wyników prac B+R, tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, innowacje produktowe oraz bony na innowacje dla MSP

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne „Dotacje na wdrażanie wyników prac B+R, tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, innowacje produktowe oraz bony na innowacje dla MSP”.

Jak pozyskać fundusze w ramach aktualnie dostępnych konkursów PO Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia? Jak zdobyć dodatkowe punkty do ogólnej oceny?

 btn_wyslij_zapytanie

 Temat spotkania

Szanowni Państwo, niniejszym mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie o tematyce:

„Dotacje na wdrażanie wyników prac B+R, tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, innowacje produktowe oraz bony na innowacje dla MSP”

Miejsce i termin

  • Szkolenie odbędzie się w dniu w dniu 17-08-2015 r. (poniedziałek),
  • w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, ul. Świdnicka 39 (I piętro), Wrocław.

Program i szczegóły

W trakcie spotkania poruszone zostaną tematy dotyczące:

 

  • Przygotowania projektów i firm do aplikowania o dotacje na projekty B&R oraz inwestycyjne – nabory 1.3.1, 2.3.2, 3.2.1 oraz 2.1 ogłoszone w ramach PO Inteligentny Rozwój,
  • Omówienie harmonogram naborów dotacyjnych do Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska.

Pobierz – Program spotkania – 17-08-2015 Resulto


Jako wieloletni praktycy doradztwa gospodarczego, mamy świadomość, iż podstawą sukcesu przedsiębiorstwa, jest m.in. pozyskanie korzystnego finansowania dla projektów rozwojowych oraz sprawne zarządzanie kwestiami formalno-prawnymi, związanymi z realizacją projektów. Odpowiednie przygotowanie firmy, pozwoli Państwu skutecznie aplikować o fundusze unijne i poprawnie rozliczyć pozyskane środki.

Koszt uczestnictwa

  • dla członków DIG: 0 zł,
  • dla pozostałych uczestników: 99 zł + VAT,
  • cena obejmuje: materiały informacyjne, przerwę kawową oraz mały poczęstunek.

 

Potwierdzenie udziału

Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o potwierdzenie mailowe na adres: poczta@resulto.pl (dane: imię i nazwisko uczestnika, dane do faktury (ewentualnie), telefon, adres mailowy). Faktury zostaną Państwu wręczone w dniu spotkania. Szczegółowych informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia, Pan Wojciech Mielczarek – tel. 535 373 736. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Potwierdzenie uczestnictwa prosimy przesyłać do dnia 15 sierpnia 2015 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Poznaj Zespół Resulto

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych, opracowujemy biznes plany oraz wnioski o dofinansowanie. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,