Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Środki unijne 2007-2013 – podsumowanie

Perspektywa 2014-2020 przyniesie Polsce 82,5 mld euro środków z Unii Europejskiej, czyli średnio około 12 mld euro rocznie (w tym około 2 mld euro bezpośrednich dotacji dla biznesu). Porównując tę liczbę (2 mld euro rocznie), do wielkości kredytów udzielanych rokrocznie dla przedsiębiorstw (około 60 mld euro rocznie), można odnieść wrażenie, że dotacje zaspokajają zaledwie niewielką część potrzeb biznesu. Niemniej jednak  środki unijne przyczyniły się do istotnych zmian w Polsce.

Podsumowanie o środkach unijnych 2007 – 2013

Zmiany te można zaobserwować po efektach kończącej się perspektywy 2007-2013, w której ze wsparcia unijnego skorzystało: 14 872 mikroprzedsiębiorstw, 7587 małych firm, 3750 średnich firm, 1421 dużych firm. (Łącznie jest to 27 630 przedsiębiorstw co stanowi około 1-2% ogółu krajowych firm). Za pomocą funduszy europejskich stworzono 342 tys. miejsca pracy, utworzono 1,7 tys. laboratoriów, wdrożono 3 tys. nowoczesnych technologii, wybudowano lub wyremontowano ok. 11 tys. km dróg, zrealizowano 500 inwestycji w odnawialne źródła energii.

Do końca perspektywy 07-13 zostały podpisane 94 tys. umowy o dofinansowanie, których łączna wartość wyniosła 269 mld złotych. Dodatkowo do zakontraktowania pozostało około 18 mld złotych, a do wydania około 106 mld złotych.

Ze statystyk wynika, że najskuteczniejszymi województwami w pozyskiwaniu i rozdzielaniu środków unijnych są województwa łódzkie, opolskie i dolnośląskie. Najsłabiej w tym obszarze poradziły sobie województwa kujawsko-pomorskie, lubelskie i zachodniopomorskie.

Nowa perspektywa 2014-2020, to będzie, prawdopodobnie, ostatnia szansa na znaczące środki z UE dla Polski. Stawia się w niej na regiony, które według Komisji Europejskiej są bardziej efektywne w rozdzielaniu środków niż rozdzielanie ich na centralnym poziomie krajowym. Z tego względu regiony, które najgorzej poradziły sobie w kończącej się perspektywie 07-13, mają ostatnią szansę na poprawę i dobre przygotowanie, by lepiej wykorzystać środki dotacyjne w latach 2014-2020.

Czytaj więcej o perspektywie 2014-2020.

Czytaj więcej o zmianach w nowej perspektywie.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200 baner resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje dnia 30.06.2014 o godz. 14:48
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*