Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Strategia firmy – jakie korzyści ze strategii rozwoju biznesu

Wielu przedsiębiorców nie zadaje sobie pytania dlaczego warto mieć Strategię. Większość nie troszczy się o opracowanie Strategii Rozwoju Biznesu, bo uważa to za trudne, kosztowne lub bezużyteczne, szczególnie w szybko zmieniającym się otoczeniu. Badania wskazują, że podmioty, które posiadają opracowaną i wdrożoną Strategię Rozwoju Biznesu, szybciej rosną i uzyskują wyraźnie wyższą rentowność kapitałów, niż firmy bez wdrożonej takowej Strategii.

W niniejszym artykule przedstawiamy główne korzyści z wdrożenia i posiadania strategii firmy.

Poprawnie opracowana Strategia, to więcej niż dokument. Opracowanie strategii, to proces, w trakcie którego rodzą się pomysły oraz lepiej poznają się i integrują członkowie zespołu. Strategia ukierunkowuje działania całego zespołu i daje motywację do działania (szczególnie tym, którzy byli w proces jej tworzenia zaangażowani).

10 najważniejszych korzyści, które Strategia przyniesie Twojemu biznesowi

1/ Uporządkuje Twoją wiedzę o otoczeniu gospodarczym i Twojej konkurencji,

2/ Zidentyfikuje Twoje mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, co umożliwi i ułatwi Ci zarządzanie rozwojem biznesu,

3/ Wykorzystanie z wiedzy i kompetencji całego kierownictwa,

4/ Ustalony, przemyślany, racjonalny kierunek rozwoju biznesu,

5/ Skoncentruje Twoją uwagę na celach strategicznych,

6/ Uzgodnione, spójne i ukierunkowane działań całej załogi,

7/ Integracja zespołu pracującego nad opracowaniem strategii (wzajemne poznanie się) zrozumienie funkcji, ról i interesów innych departamentów,

8/ Podniesienie wiedzy biznesowej i efektywności działania całej załogi,

9/ Zbuduje do Ciebie zaufanie wśród partnerów biznesowych i pomoże Ci pozyskać i obniżyć koszt finansowania zewnętrznego,

10/ Stanowiła będzie kompendium wiedzy o Firmie oraz bazowy materiał do wykorzystania w przyszłych opracowaniach (skróci czas i obniży koszt ich przygotowania) takich jak: biznes plany, wycena firmy, wnioski kredytowe i dotacyjne, materiały promocyjne itp.).

 

Należy mieć na uwadze, że rodzaj i zakres korzyści konkretnego przedsiębiorcy zależeć będzie m.in. od:

  • charakterystyki jego biznesu,
  • zaangażowania przedsiębiorcy i jego zespołu w opracowanie dokumentu oraz
  • wykupionego zakresu usług konsultingowych.

 Czytaj więcej o korzyściach z biznes planu.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i w opracowaniu Strategii Rozwoju Biznesu. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Zarządzanie dnia 24.09.2014 o godz. 15:23
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*