Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Strategia rozwoju firmy – wejścia / ekspansji na rynki zagraniczne (zewnętrzne) – plan rozwoju eksportu

W latach 2015-2020, w nowych naborach o dofinansowania unijne, strategia rozwoju firmy zwiększy Twoje szanse na pozyskanie dotacji dofinansowania. Dodatkowo, w konkursach na internacjonalizacje przedsiębiorstwa, będzie można pozyskać dotację na plan rozwoju eksportu na rynki zagraniczne – zewnętrzne.  Czym jest plan rozwoju eksportu / strategia wejścia – ekspansji na rynki zagraniczne?

Dotacje na strategię rozwoju lub plan rozwoju eksportu.

 

Czym jest strategia rozwoju firmy?

Strategia, to opracowanie zestawu działań dzięki, którym usługi firmy będą miały dla klienta większą wartość, niż usługi konkurencji. Strategia rozwoju, to swego rodzaju przełączenie się „ze świateł krótkich, na światła długie”. Więcej o opracowywaniu strategii firmy, w naszym artykule.

Strategia, a dodatkowe punkty przy ocenianiu wniosków o dofinansowanie

W poprzedniej perspektywie założenia instytucji rozdysponowujących środki pieniężne, przeznaczone na dotacje, polegały na zwiększeniu innowacyjności polskiej gospodarki. Preferowano projekty, które miały przyznaną opinię o innowacyjności. W nowych naborach w latach 2015-2020, opinie o innowacyjności będą prawdopodobnie bardziej potrzebne, niż w poprzedniej perspektywie.

 

Ważniejsze mogą być jednak strategie rozwoju firmy – m.in. strategia rozwoju innowacji – zarządzania innowacjami oraz strategia wejścia – ekspansji na rynki zagraniczne. O tym, jak opracować strategię rozwoju innowacji, pisaliśmy w poprzednim artykule. Niniejszy będzie traktował o strategi wejścia na rynki zagraniczne zewnętrzne).

Plan rozwoju eksportu / Strategia wejścia na rynki zagraniczne

Plan rozwoju eksportu zawiera m.in.:

 • plan marketingowy zawierający plan wprowadzenia produktów i usług na nowy rynek

 

Plan rozwoju eksportu jest planem marketingowym wprowadzenia produktu/ów na wybrany rynek, a wymagania co do zawartości planu są różne w zależności od firmy.

 

Struktura strategi / planu rozwoju eksportu:

 • Spis treści
 • Wstęp
 • Rekomendacje
 • Część analityczna
  • opis/analiza wybranego ryku,
  • analiza konkurencji,
  • analiza konkurencyjności produktu na planowanych rynkach,
  • uzasadnienie wyboru rynków
  • opis bieżącej sytuacji  firmy
 • Część projektowa
  • cele marketingowe,
  • strategia eksportowa w zakresie    produktu, ceny, dystrybucji, promocji,
  • wskazanie i uzasadnienie wyboru działań,
  • planowany budżet,
  • harmonogram.

Wybór strategii eksportowej

 • strategia produktu – powinna być oparta o unikalne cechy i mocne strony produktu,
 • strategia cenowa – pozwoli określić, jaką cenę przyjąć na wybranym rynku i jak dana cena pozycjonuje się wobec konkurentów,
 • strategia dystrybucji – sposoby dotarcia produktów do odbiorców,
 • strategia promocji – sposoby zachęcania klientów do zakupów,

 

Wybór działań jest uzależniony od specyfiki branży, rynku, potencjałem finansowym firmy oraz strategią.

 

Czytaj więcej o dotacjach 2015-2020.

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Pomagamy w opracowaniu wniosku o dofinansowanie – zapraszamy do wycena znaku - zapytanie

 

Dodatkowo, aby odpowiednio przygotować się do ubiegania się o dofinansowanie, przedsiębiorcy powinni rozpocząć pracę nad projektem / wnioskiem o dofinansowanie, na kilka miesięcy wcześnie – zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

 

Czytaj więcej o rozliczaniu dotacji unijnej.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , ,