Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Światowy tydzień przedsiębiorczości we Wrocławiu (z Resulto)

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Warto być przedsiębiorczym!

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, to globalna inicjatywa promująca prowadzenie własnego biznesu. Z tej okazji w IdeaPlace na pl. Solnym 15 oraz w Kinie Nowe Horyzonty będzie można wziąć udział w bezpłatnych wykładach na temat szeroko pojętej przedsiębiorczości, prowadzonych przez doświadczonych trenerów.

Światowy tydzień przedsiębiorczości Wrocław  18-22.11.2013r.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 roku we współpracy z licznymi partnerami, którzy chcą wspierać postawy probiznesowe. IdeaPlace, organizator Wrocławskich Dni Coworkingu – cyklu comiesięcznych bezpłatnych wykładów i warsztatów wspierających przedsiębiorczość, zostało partnerem ŚTP w Polsce. W ciągu pięciu dni, będzie można wziąć udział w aż pięciu wykładach poruszających najróżniejsze aspekty prowadzenia własnego biznesu, a zajęcia poprowadzą doświadczeni i uznani specjaliści z różnych dziedzin.

Inicjatywę wspiera Resulto Sp. z o.o. ze szkoleniem w Poniedziałek 18.11.2013 godz. 18.00 „Kluczowe elementy sukcesu – model biznesowy – biznes plan”. Omówione zostaną racjonalne kroki działania związane z planowaniem rozpoczęcia i finalnie z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

  • Model biznesowy,
  • Produkt,
  • Zespół,
  • Organizacja,
  • Koncentracja,
  • Prognoza wyników.

Prowadzący: Jacek Puchalski (Prezes Resulto)  – Wszechstronna, teoretyczna i praktyczna znajomość tematyki zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz problematyki inwestycji finansowych. Doświadczenie w przygotowaniu koncepcji oraz realizacji dostępu najwyższej kadry zarządzającej do kompleksowej informacji zarządczej z zakresu odpowiedzialności poszczególnych menedżerów jak i całego przedsiębiorstwa. Znajomość zasad rachunkowości bilansowej, zarządczej oraz zagadnienia controllingu. Doświadczenie w opracowywaniu strategii funkcjonowania przedsiębiorstw oraz we wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych. Dobra znajomość krajowego rynku finansowego zarówno z perspektywy instytucjonalnego jak i indywidualnego inwestora.

Tagi: , , , , , , , , ,