Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Światowy tydzień przedsiębiorczości we Wrocławiu (z Resulto)

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Warto być przedsiębiorczym!

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, to globalna inicjatywa promująca prowadzenie własnego biznesu. Z tej okazji w IdeaPlace na pl. Solnym 15 oraz w Kinie Nowe Horyzonty będzie można wziąć udział w bezpłatnych wykładach na temat szeroko pojętej przedsiębiorczości, prowadzonych przez doświadczonych trenerów.

Światowy tydzień przedsiębiorczości Wrocław  18-22.11.2013r.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 roku we współpracy z licznymi partnerami, którzy chcą wspierać postawy probiznesowe. IdeaPlace, organizator Wrocławskich Dni Coworkingu – cyklu comiesięcznych bezpłatnych wykładów i warsztatów wspierających przedsiębiorczość, zostało partnerem ŚTP w Polsce. W ciągu pięciu dni, będzie można wziąć udział w aż pięciu wykładach poruszających najróżniejsze aspekty prowadzenia własnego biznesu, a zajęcia poprowadzą doświadczeni i uznani specjaliści z różnych dziedzin.

Inicjatywę wspiera Resulto Sp. z o.o. ze szkoleniem w Poniedziałek 18.11.2013 godz. 18.00 „Kluczowe elementy sukcesu – model biznesowy – biznes plan”. Omówione zostaną racjonalne kroki działania związane z planowaniem rozpoczęcia i finalnie z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

  • Model biznesowy,
  • Produkt,
  • Zespół,
  • Organizacja,
  • Koncentracja,
  • Prognoza wyników.

Prowadzący: Jacek Puchalski (Prezes Resulto)  – Wszechstronna, teoretyczna i praktyczna znajomość tematyki zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz problematyki inwestycji finansowych. Doświadczenie w przygotowaniu koncepcji oraz realizacji dostępu najwyższej kadry zarządzającej do kompleksowej informacji zarządczej z zakresu odpowiedzialności poszczególnych menedżerów jak i całego przedsiębiorstwa. Znajomość zasad rachunkowości bilansowej, zarządczej oraz zagadnienia controllingu. Doświadczenie w opracowywaniu strategii funkcjonowania przedsiębiorstw oraz we wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych. Dobra znajomość krajowego rynku finansowego zarówno z perspektywy instytucjonalnego jak i indywidualnego inwestora.

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Doradztwo prawne dnia 16.11.2013 o godz. 18:57
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*