Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Szansa na darmową promocję – konkurs dla start-up

Małe firmy wprowadzające nowe rozwiązania mogą zawalczyć o laury w prestiżowym konkursie Komisji Europejskiej.

Konkurs RegioStars

Kolejna edycja przedsięwzięcia RegioStars, którego celem jest nagradzanie najlepszych przedsięwzięć realizowanych przy finansowym wsparciu funduszy z polityki spójności. Konkurs obejmuje tylko kraje Unii Europejskiej. Jedna z jego kategorii jest przeznaczona tylko dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą pochwalić się projektami o wysokim poziomie innowacyjności realizowanymi z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Do konkursu można zgłaszać zarówno przedsięwzięcia zakończone, jak i będące w zaawansowanym etapie. Najlepsze projekty będą promowane jako dobre praktyki do naśladowania w innych regionach Unii Europejskiej.

Inne konkursy dla start-up.

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,