Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Szkolenia Wrocław

Na podwyższanie własnych kompetencji i kwalifikacji jest zawsze dobry czas. Okres wakacyjny to również dobry okres na szkolenia pracowników, tym bardziej, że wielu pracodawców narzeka na niskie kompetencje potencjalnych pracowników. W odpowiedzi na oczekiwania pracodawców Europejski Fundusz Społeczny przygotował szeroką ofertę szkoleń i kursów. Udział w większości z nich jest bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział m. in.  pracodawcy, delegowani przez nich pracownicy, osoby niepracujące oraz osoby pracujące z wykształceniem średnim.

Szkolenia we Wrocławiu

Wyniki najnowszego badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL), są słabo budujące z punktu widzenia pracowników. Badanie pokazuje, że 78% pracodawców, którzy prowadzili w ubiegłym roku rekrutację, miało problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Pracodawcy są coraz bardziej selektywni. Szukają pracowników zdolnych do jak najszybszego osiągnięcia pełnej wydajności pracy i takich, w których nie trzeba inwestować.

wycena znaku - zapytanie

Z tego względu warto nabywać przydatne, dodatkowe umiejętności. Na Dolnym Śląsku dostępne jest 1485 różnych szkoleń, na które prowadzona jest obecnie rekrutacja, z czego w samym Wrocławiu dostępne jest 1241 szkoleń. Oferta jest bardzo szeroka, od szkoleń dla pracowników ochrony fizycznej, kursów projektowania ogrodów, języków obcych, kursów na prawo jazdy, po szkolenia z obsługi programów komputerowych, czy szkolenia z zarządzania finansami lub pozyskiwania środków unijnych. Każdy pracownik, bądź szukający pracy, znajdzie coś dla siebie w celu zwiększenia swoich kwalifikacji.

Oferta szkoleń oraz zapisy są przyjmowane na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , ,