Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Szkolenie z dotacją 100% dofinansowania

RESULTO Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów na praktyczne dwudniowe szkolenie z dotacją 100% dofinansowania, pt.: „Planowanie biznesu – od strategii do źródeł finansowania”.

Szkolenie: Planowanie biznesu – od strategii do źródeł finansowania

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnego planowania od strategii do operacji, a także pozyskiwania źródeł finansowania i utrzymywania płynności finansowej firmy.

Program Szkolenia:

Dzień pierwszy (4h):

1.Prezentacja Resulto Sp. z o.o. i współpracy z Open Qualis Sp. z o.o.

2.Profil dobrego przedsiębiorcy a profil dobrego managera

• testy i case study sprawdzające zdolności menedżerskie uczestników szkolenia,

• cykl rozwoju przedsiębiorstwa, metody zarządzania i style kierowania

3. Funkcje zarządzania i obszary zarządzania w przedsiębiorstwie

• w tym: rola controllingu, kluczowe czynniki sukcesu (case study) i Key Performance Indicators

4.Zarządzanie strategiczne

• analiza strategiczna otoczenia i potencjału firmy jako podstawa do opracowania strategii

• sposoby opracowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa

• rola, cele i budowa biznesplanu

Dzień drugi (4h):

5. Zarządzanie operacyjne

• metody kreatywnego rozwiązywania problemów – warsztaty

• sposoby opracowania budżetu firmy, metody budżetowania oraz ośrodki odpowiedzialności

6. Zarządzanie finansami firmy

• podstawowe sprawozdania finansowe (case study)

• rentowność a płynność finansowa

7. Źródła finansowania działalności gospodarczej i metody pozyskiwania finansów: październik 2013 – konkurs w ramach działania 1.1.E “Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat” i tanie, preferencyjne pożyczki unijne z programu JEREMIE.

Termin szkolenia: Wtorek 24.09 i Czwartek 26.09

Godziny: do wyboru od 8:30 do 12:30 lub od 13:00 do 17:00,

Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Hotelu Europejskiego, ul. Piłsudskiego 88 we

Wrocławiu. WAŻNE: Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. W celu rezerwacji miejsca prosimy o odpowiedź na adres: poczta@resulto.pl

Do szkolenia zakwalifikowane zostaną osoby zarejestrowane, które wypełnią otrzymany od nas formularz uprawniający do skorzystania z pomocy de minimis.

Serdecznie zapraszamy!

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Zakładanie firmy dnia 16.09.2013 o godz. 16:52
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*