Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Szkolenie z dotacją 100% dofinansowania

RESULTO Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów na praktyczne dwudniowe szkolenie z dotacją 100% dofinansowania, pt.: „Planowanie biznesu – od strategii do źródeł finansowania”.

Szkolenie: Planowanie biznesu – od strategii do źródeł finansowania

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnego planowania od strategii do operacji, a także pozyskiwania źródeł finansowania i utrzymywania płynności finansowej firmy.

Program Szkolenia:

Dzień pierwszy (4h):

1.Prezentacja Resulto Sp. z o.o. i współpracy z Open Qualis Sp. z o.o.

2.Profil dobrego przedsiębiorcy a profil dobrego managera

• testy i case study sprawdzające zdolności menedżerskie uczestników szkolenia,

• cykl rozwoju przedsiębiorstwa, metody zarządzania i style kierowania

3. Funkcje zarządzania i obszary zarządzania w przedsiębiorstwie

• w tym: rola controllingu, kluczowe czynniki sukcesu (case study) i Key Performance Indicators

4.Zarządzanie strategiczne

• analiza strategiczna otoczenia i potencjału firmy jako podstawa do opracowania strategii

• sposoby opracowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa

• rola, cele i budowa biznesplanu

Dzień drugi (4h):

5. Zarządzanie operacyjne

• metody kreatywnego rozwiązywania problemów – warsztaty

• sposoby opracowania budżetu firmy, metody budżetowania oraz ośrodki odpowiedzialności

6. Zarządzanie finansami firmy

• podstawowe sprawozdania finansowe (case study)

• rentowność a płynność finansowa

7. Źródła finansowania działalności gospodarczej i metody pozyskiwania finansów: październik 2013 – konkurs w ramach działania 1.1.E “Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat” i tanie, preferencyjne pożyczki unijne z programu JEREMIE.

Termin szkolenia: Wtorek 24.09 i Czwartek 26.09

Godziny: do wyboru od 8:30 do 12:30 lub od 13:00 do 17:00,

Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Hotelu Europejskiego, ul. Piłsudskiego 88 we

Wrocławiu. WAŻNE: Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. W celu rezerwacji miejsca prosimy o odpowiedź na adres: poczta@resulto.pl

Do szkolenia zakwalifikowane zostaną osoby zarejestrowane, które wypełnią otrzymany od nas formularz uprawniający do skorzystania z pomocy de minimis.

Serdecznie zapraszamy!

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie