Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo kujawsko – pomorskie – harmonogram naborów w 2018 roku

31.10.2017, Autor:

med_060416_n_5716_2

2018 to kolejne szanse na pozyskanie dofinansowania z funduszy europejskich UE. Dotacje będą mogły otrzymać firmy / przedsiębiorstwa osoby fizyczne, JST jednostki samorządu terytorialnego i inne. Naborów jest bardzo dużo m.in.: dotacje na rozwój – inwestycje w nowe technologie, produkty, usługi, procesy, zakup ST, WNiP, innowacje, infrastruktura B+R, prace badawczo – rozwojowe B+R, wdrożenia B+R, czy rozpoczęcie działalności, szkolenia, staże. Środki będą dostępne w ramach RPO (regionalne – wojewódzkie) i krajowych (centralne) programów operacyjnych. Przedstawiamy harmonogram dla województwa kujawsko – pomorskiego na 2018 rok.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje, Źródła finansowania | Skomentuj »

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo kujawsko-pomorskie – harmonogram naborów w 2017 roku

1.12.2016, Autor:

cash-in-hand-603511-m

W 2017 roku dla przedsiębiorstw, pozostałych podmiotów i osób fizycznych, będzie wiele szans na pozyskanie dofinansowania w ramach funduszy europejskich. Dotacje będą przeznaczone m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na inwestycje w innowacje, w badania i rozwój, infrastrukturę B+R. Konkursy będą ogłaszane w ramach regionalnych i krajowych programów. Przedstawiamy harmonogram dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2017 rok. Opublikowany został również harmonogram na 2018 rok.

 

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje | Komentarzy (2)

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo kujawsko-pomorskie – harmonogram naborów w 2016 roku

4.12.2015, Autor:

euro-3-661378-m

W 2016 roku dla przedsiębiorstw, pozostałych podmiotów i osób fizycznych, będzie wiele szans na pozyskanie dofinansowania w ramach funduszy europejskich. Dotacje będą przeznaczone m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na inwestycje w innowacje, w badania i rozwój, infrastrukturę B+R. Konkursy będą ogłaszane w ramach regionalnych i krajowych programów. Przedstawiamy harmonogram dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2016 rok. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje | Skomentuj »

Dotacje unijne – Regionalny Program Operacyjny województwo kujawsko-pomorskie – harmonogram naborów w 2015 roku

30.01.2015, Autor:

euro-3-661378-m

W 2015 roku przedsiębiorstw, pozostałe podmioty i osoby fizyczne, będą miały wiele szans na pozyskanie dofinansowania w ramach funduszy europejskich. Dotacje będą przeznaczone m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na inwestycje w innowacje, w badania i rozwój, infrastrukturę B+R. Konkursy będą ogłaszane w ramach regionalnych i krajowych programów. Przedstawiamy harmonogram dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2015 i 2016 rok. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje | Komentarzy (11)