Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – Program Operacyjny Polska Wschodnia POPW – harmonogram naborów w 2018 roku

14.11.2017, Autor:

Województwa na wschodzie Polski mogą liczyć na dodatkowe środki pomocowe z funduszy unijnych. Mają swój oddzielny, centralny program operacyjny – PO Polska Wschodnia (POPW). Dodatkowo każde z województw posiada również regionalny, program operacyjny. Z tego względu województwa te otrzymają 2x więcej pomocy na rozwój. PO Polska Wschodnia obejmuje woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Jakie konkursy będą dostępne w 2018 roku? Przedstawiamy harmonogram PO Polska Wschodnia na 2018 rok.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje, Źródła finansowania | Skomentuj »

Dotacje unijne 2015-2016 – RPO Mazowsze – Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje

25.01.2016, Autor:

Nabór w ramach RPO Województwo Mazowieckie – przeznaczony dla firm. Organizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych – Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje. Pula naboru, to ponad 21 mln zł. Głównym celem jest pobudzenie współpracy przedsiębiorców MSP z jednostkami naukowymi poprzez finansowanie usług dla firm MSP. Nabór wniosków rozpoczyna się 31 grudnia 2015 roku i będzie trwał do wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 250 % kwoty przeznaczonej na konkurs. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje, Źródła finansowania | Skomentuj »