Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje dla przedsiębiorstw – jeszcze jedna szansa

Dnia 2 października 2013 roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków na dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw. W ramach programu przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wspieranie mikroprzedsiębiorstw w ich początkowej fazie rozwoju. Czytaj całość »

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Dotacje, Start up, Źródła finansowania | Skomentuj »

Dotacje na kursy szkoleniowe – woj. opolskie

Dofinansowanie z Unii – To jedna z ostatnich okazji na unijne wsparcie dla firm, które zajmują się podnoszeniem kwalifikacji.

W regionie opolskim trwa konkurs z poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Co ważne, przedmiotem naboru są projekty współpracy ponadnarodowej. Budżet konkursu to łącznie 13,7 mln zł (w tym rezerwa na odwołania — 686 tys. zł). Minimalnie można ubiegać się o 50 tys. zł dotacji, a wnioskodawcy nie będą musieli wnosić do przedsięwzięcia wkładu własnego. Dofinansowanie czeka na przedsiębiorców z całego kraju, pod warunkiem że podczas realizacji projektu będą mieli biuro na terenie województwa opolskiego. Natomiast odbiorcami zorganizowanych zajęć muszą być osoby, które pracują lub mieszkają w tym regionie. Czytaj całość »

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania | Skomentuj »

Dofinansowanie z Unii – 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.

Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach 10 – 15 tys. RLM. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania | Skomentuj »