Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje ogólnoeuropejskie – EIC ACCELERATOR 2022 – środki na innowacje

W Polsce rok 2022 (niemal) nie stwarza możliwości aplikowania o środki dotacyjne na rozwój biznesu (efekt sporu na linii EU rzad krajowy). Uwagę krajowych innowacyjnych przedsiebiorców kierujemy wiec na środki ogólnoeuropejskie: EIC Accelerator – program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym startupów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa..

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje, Start up, Źródła finansowania | Skomentuj »

Horyzont Europa – środki na innowacje

Horyzont Europa – najbardziej ambitny program wspierający innowacje w historii UE. Duża szansa na dofinansowanie dla innowacyjnych firm i rentownych projektów.

.

Europejska i globalna współpraca biznesu i nauki pozwoliła w rekordowym tempie uwolnić nas (Europę i USA) od lockdownów i zminimalizować śmiertelność powodowaną przez  Covid. Ten szybki super efekt to dowód na zasadność integracji i współpracy ponadnarodowej dla wzrostu innowacyjności – w tym nadal mają nam pomagać europejskie programy wsparcia.

.

Czytaj całość »

Tagi: , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje, Start up, Źródła finansowania | Skomentuj »

Liczba wypadków drogowych a ubezpieczenie OC – porady dla premier Ewy Kopacz

Porada dla Premier Ewy Kopacz: Jedna decyzja i aż trzy korzyści – mniej wypadków drogowych na polskich drogach, niższe koszty ubezpieczenia komunikacyjnego OC i pozytywny efekt ekologiczny. Niemożliwe?

Krajowe statystyki, odnośnie liczby i konsekwencji wypadków drogowych, plasują Polskę w europejskim ogonie. W trakcie 30-letniego okresu analizy liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, statystyki dla Polski wróciły do punktu wyjścia z początku lat 80 XX wieku.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Case study, Ekonomia na co dzień | 2 komentarze

Dotacje na ekologię

Program Edukacja Ekologiczna ma służyć podniesieniu świadomości ekologicznej i kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa. W ramach celu głównego wyodrębniono: 1/ Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa, 2/ Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej, 3/ Likwidowanie skutków klęsk żywiołowych poprzez wyjazdy edukacyjno-zdrowotne dzieci i młodzieży. Termin składania wniosków trwa od 30.04.2014r. do 30.05.2014r. Łączna pula alokowanych środków, to 14 500 000 zł. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje, OZE | Skomentuj »

Zielone technologie wystartowały

Seminarium informacyjne „Innowacje w zakresie zielonych technologii” zakończone. Resulto jest gotowe, by wspomóc polskich przedsiębiorców w pozyskiwaniu norweskich funduszy. Nabór wniosków potrwa do 28.05.2014 r., do godziny 13:00. Pula przeznaczona na dofinansowanie, to 17 783 000 euro. Minimalna kwota dotacji wynosi 170 000 euro, zaś maksymalna – 1 500 000 euro. Operatorem programu jest Innovation Norway, czyli państwowa instytucja podlegająca norweskiemu Ministerstwu Handlu i Przemysłu oraz norweskim władzom samorządowym. Czytaj całość »

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania | Skomentuj »