Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Perspektywa dotacyjna 2021-2027. Wstępne ustalenia budżetu UE

Duża szansa na dotacje dla polskich przedsiębiorców na kolejne lata.

Polska jest zadowolona z ustaleń dotyczących instrumentów  finansowych dla strefy euro, bo w czasie negocjacji udało się zapewnić osobny instrument dla krajów spoza strefy wspólnej waluty.

Czytaj całość »

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje, Ekonomia na co dzień, Źródła finansowania | Skomentuj »

Upadłość konsumencka, czy na pewno taka dobra? Krytyczna ocena

Ostatnio głośnym tematem jest upadłość konsumencka. To ciekawy temat do rozważań, bo upadłość konsumencka, to broń obusieczna. W wielu artykułach możemy przeczytać, że jest to szansa dla osób, które miały pecha w życiu, czy zaliczyły jakieś niepowodzenie i źle podjęły decyzję – możemy zatem stwierdzić, że jest to dla nich szansa na nowy start w życiu i uwolnienie się od „bezdusznego bankiera”. Jednak z drugiej strony, ktoś te wierzytelności będzie musiał spłacić. Obecnie sądy umarzają te wierzytelności, które mimo wszystko nie znikają z naszej gospodarki (koś na tych decyzjach traci). Wierzycielami nie są wyłącznie duże instytucje finansowe, ale również mniejsi przedsiębiorcy, którzy będą musieli zrekompensować sobie straty, m.in. poprzez pośrednie obciążenie swoich klientów, lub jeśli wielkość wierzytelności przekroczy masę krytyczną, poprzez ogłoszenie upadłości, co pogrąży z kolei ich wierzycieli. Co więcej, wierzycielami bywają również osoby fizyczne – np. sąsiad pożycza sąsiadowi. Taki precedens może wywołać efekt domina. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień | Skomentuj »

Liczba urzędników w Polsce

W ciągu ostatnich 25 lat, liczba urzędników w Polsce wzrosła niemal trzykrotnie – ze 160 tys. w 1989 roku, do 443,1 tys. (bez pracowników ZUS`u i obrony narodowej) w 2012 roku.  Dla porównania, w tym samym czasie liczba mieszkańców Polski wzrosła o niecałe 2% (1988 – 37,9 mln, 2012 – 38,54 mln). Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień | 2 komentarze