Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Pożyczka dla firm – na start

24.06.2014, Autor:

W ostatnim artykule pisaliśmy o możliwości pozyskania finansowania z funduszu JEREMIE, wspierającego sektor MSP i przyszłe mikro i małe przedsiębiorstwa. Jeremie wspiera te podmioty, które z dużym prawdopodobieństwem nie otrzymałyby kapitału z banku na zasadach rynkowych. W takim wypadku preferencyjne finansowanie Jeremie jest idealnym rozwiązaniem dla obecnych i przyszłych firm z sektora MSP.

Niniejszy artykuł będzie traktował o pożyczkach z „Funduszu Pożyczkowego EFS” dla osób, które zamierzają założyć firmę, w szczególności studentów, doktorantów i naukowców. Pożyczki te są przeznaczone dla mieszkańców Dolnego Śląska.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Źródła finansowania | Skomentuj »

Konkursy dla Start-up

6.01.2013, Autor:

dotacje dla firm - start

Resulto wspiera pomysłodawców w aplikowaniu do konkursów.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Start up, Zakładanie firmy, Źródła finansowania | 2 komentarze