Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Czego powinni chcieć od rządu frankowcy? LIBOR CHF a zmiana kursu CHF

Frankowcy (osoby obciążone kredytami walutowymi we frankach szwajcarskich), powinni oczekiwać od rządu przede wszystkim wsparcia w relacji kredytobiorca-bank. Głownie chodzi o zniwelowanie nierówności w sile prawnej argumentacji i egzekwowania ustaleń, która to siła jest zwykle po stronie banku. Rząd poprzez odpowiednie instytucje (np. KNF, Rzecznik Praw Konsumenta itp.) winien dopilnować, aby zawarte przez kredytobiorców umowy nie były „naginane” przez banki w zakresie zastosowania przez banki ujemnej stopy procentowej, ustalonej na bazie stawki LIBOR, dla franka szwajcarskiego (niektóre banki unikają zastosowania ujemnych stóp procentowych, gdyż jest to dla nich niekorzystne i ogranicza ich zyski). Czytaj całość »

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Ekonomia na co dzień | 2 komentarze