Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje unijne – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POIS – harmonogram naborów w 2019 roku

3.01.2019, Autor:

Jakie nabory są przewidziane w 2019 roku w ramach programów krajowych (centralnych)? W 2019 będzie wiele szans na pozyskanie funduszów unijnych (dotacji). Przedstawiamy harmonogram PO Infrastruktura i Środowisko na 2019 rok.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje | Skomentuj »

Dotacje unijne – POIŚ oś programowa VII dotacje ochrona zdrowia 2014-2020

22.09.2014, Autor:

Resulto

Nasz Klient znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Pozyskana dotacja to 1,3 mln zł. Gratulujemy.

Konkurencja w konkursie była bardzo duża (złożono 759 projektów), stąd dolna granica punktowa, pozwalająca otrzymać dofinansowanie, była również wysoka i wyniosła 129 punktów (94,9% maksymalnej punktacji).  Program był bardzo popularny w sektorze służby zdrowia – dla porównania warto zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce dział około 897 szpitali (nie tylko ale przede wszystkim szpitale mogły aplikować).  398 wniosków uzyskało wymaganą, minimalna punktację, z czego jedynie 37 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania, a pozostałe 361 umieszczono na liście rezerwowej. Już niedługo rozpoczynają się kolejne nabory.  Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje, Źródła finansowania | Skomentuj »