Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Pożyczki na rozwój przedsiębiorstw – woj. śląskie

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach oferuje firmom możliwość skorzystania z pożyczek na okres do 4 lat z możliwością karencji w spłatach kapitału, o oprocentowaniu od 0,3 do 0,6 stopy kredytu lombardowego w skali roku, w zależności od okresu pożyczkowego. Czytaj całość »

Tagi: , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania | Skomentuj »

Atrakcyjne pożyczki dla firm na odnawialne źródła energii

Od 2014 roku firmy mają dodatkową możliwości uzyskania dofinansowania, na przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii, w formie niezwykle atrakcyjnej pożyczki. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Bocian oferuje 420 000 mln PLN do rozdysponowania w ciągu 4 lat. Powstał on w celu zwiększenia produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Czytaj całość »

Tagi: , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Źródła finansowania | Skomentuj »

Tanie pożyczki dla firm

W roku 2013 możliwość pozyskania dotacji (jako formy dofinansowania dla firm) zmalała do minimum. Programów dotacyjnych jest niewiele i dostępne są jedynie dla wąskiego grona przedsiębiorstw. Firmy mają jednak obecnie możliwość korzystania z tanich, preferencyjnych pożyczek unijnych z programu JEREMIE. Czytaj całość »

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Start up, Źródła finansowania | 2 komentarze