Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Czynniki wpływające na giełdowe notowania w 2015 roku

1.01.2015, Autor:

Co czeka GPW w 2015 roku? Jaka jest prognoza finansowa na rok 2015? W co warto inwestować?

Inwestorzy dysponujący kapitałem, którym należy efektywnie gospodarować, mają, jak co roku, do wykonania ważne zadanie, tj. opracowanie założeń inwestycyjnych na najbliższe 12 miesięcy. Prognozowanie, szczególnie jeżeli dotyczy przyszłości, łatwe nie jest.

Większość popularnych w mediach finansowych „celebrytów”, wypowiadając się publicznie, wykazuje urzędowy optymizm typowy dla osób kierujących instytucjami finansowymi (którym zależy na pozyskaniu nowych środków od Klientów). Przykładowy cytat „(…) prawie wszyscy paneliści zgodzili się, co do pozytywnych perspektyw dla rynków kapitałowych w roku 2015 (…)”. Analogiczny optymizm (w wypowiedziach tych samych osób) panował w mediach rok, dwa, trzy lata wcześniej itp. Niestety rzeczywistość tego optymizmu często nie potwierdzała (lub przerastała najśmielsze oczekiwania). Czytaj całość »

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Ekonomia na co dzień | 4 komentarze

Metoda wyceny DCF – błędy w wycenie przedsiębiorstw i trudności prognostyczne (wady metody DCF)

28.05.2014, Autor:

Za najpopularniejszą metodę określenia wartości przedsiębiorstw uchodzi metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (discounted cash flow method). Mimo, że jest to jedna z najlepszych metod, często wyceny uzyskiwane przy jej wykorzystaniu dają niewłaściwe wyniki. Metoda DCF bazuje na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa jest pochodną wartości wolnych przepływów finansowych, które przedsiębiorstwo wygeneruje w przyszłości. Popularnie podsumowuje się to upraszczającym stwierdzeniem, że „firma jest tyle warta ile zarobi”. Analityk opracowujący wycenę firmy po przeprowadzeniu dogłębnej analizy otoczenia gospodarczego, analizy fundamentalnej spółki i uwzględnieniu planów Zarządu (ewentualnie również innych elementów, które uzna za istotne) opracowuje wieloletnią prognozę wyników finansowych. Głównym zadaniem analityka (i jednocześnie problem) przy wycenie DCF, jest opracowanie trafnej, wieloletniej prognozy wyników finansowych (będących podstawą do określenia prognozowanej wartości wolnych przepływów finansowych).

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Case study, Ekonomia na co dzień | Skomentuj »