Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Od szpitali i kopalń przez KGHM, do Start upów (uchowaj nas Panie od nadambitnych samorządowców, związkowców i innych „dobroczyńców”)

Głośno ostatnio o likwidacji kopalń. Wszystko już chyba o tym napisano – wieloletnie zaniedbania wszystkich rządów, w tym kiedyś 🙁 liberalniej PO, doprowadziły do wielkich strat i stałego życia górników na koszt mniej zamożnych grup społecznych. Kopalnie są oczywiście do głębokiej restrukturyzacji (razem ze sposobem myślenia ich związkowców). Najlepiej niech (na  początek) górnicy zadeklarują obniżenie swoich pensji o połowę, co będzie potwierdzeniem ich dobrej woli i rzeczywistej troski o przyszłość własnych miejsc pracy. Są na świecie dobre przykłady pracowników, którzy rzeczywiście wspierali restrukturyzację swoich zakładów. Absolutnie nie wolno pozwolić na przekazanie kopalń górnikom, bo zarządzać nie potrafią (to już pokazali), więc skończy się rozkradaniem i wyprzedażą majątku za bezcen, potem kolejnymi stratami z wyciąganiem ręki po wsparcie do Państwa. Ale dość o kopalniach – niżej będzie m. in. o Start up. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje, Ekonomia na co dzień | 4 komentarze

Definicja start up

dotacje dla firm - start

Czym jest start up? Niewielu zastanawia się nad definicją start up.

Określenie to znaczy po prostu biznes. Osoba, która prowadzi start up – startuje z budowaniem swojego biznesu, wykonuje pierwsze kroki na drodze przedsiębiorczości, pierwsze kroki na drodze do niezależności finansowej. Start up jest z reguły tworzony przez młodych ludzi, ale nie jest wykluczone tworzenie start up`ów przez starszych.

Ogólnej definicji brak – np. inną definicję start up stosują banki, a inną przykładowo fundusze inwestycyjne typu Venture Capital. Czytaj całość »

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w: Słownik finansowy, Zakładanie firmy | Skomentuj »

Tania pożyczka w parze z inwestycją funduszu lub anioła biznesu

W 2013 roku firmy mają coraz mniej możliwości uzyskania finansowania w formie dotacji na rozwój działalności, gdyż obecnie znacznie zmniejszyła się ilość programów dotacyjnych. Wychodząc na przeciw takiej zmianie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje firmom możliwość skorzystania z pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Dotacje, Zakładanie firmy, Źródła finansowania | Skomentuj »

Konkursy dla Start-up

dotacje dla firm - start

Resulto wspiera pomysłodawców w aplikowaniu do konkursów.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Start up, Zakładanie firmy, Źródła finansowania | 2 komentarze