Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Szkolenia Wrocław

Na podwyższanie własnych kompetencji i kwalifikacji jest zawsze dobry czas. Okres wakacyjny to również dobry okres na szkolenia pracowników, tym bardziej, że wielu pracodawców narzeka na niskie kompetencje potencjalnych pracowników. W odpowiedzi na oczekiwania pracodawców Europejski Fundusz Społeczny przygotował szeroką ofertę szkoleń i kursów. Udział w większości z nich jest bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział m. in.  pracodawcy, delegowani przez nich pracownicy, osoby niepracujące oraz osoby pracujące z wykształceniem średnim. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Dotacje | Skomentuj »