Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja franszyza ubezpieczeniowa – integralna, redukcyjna, udział własny

17.11.2014, Autor:

Franszyza ubezpieczeniowa, to zapis umowy ubezpieczenia, przerzucający na ubezpieczającego część poniesionej szkody.

Najczęściej spotykanymi pojęciami, w treści ogólnych warunków ubezpieczenia, są pojęcia franszyzy integralnej, franszyzy redukcyjnej oraz udziału własnego.

Co oznaczają owe pojęcia dla ubezpieczającego? Warto się zapoznać z ich definicją.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Ekonomia na co dzień | Komentarzy (1)