Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

W którą stronę zmierzasz Polsko?

Po 25 latach od transformacji ustrojowej Polska, jest jednym z krajów europejskich, które w tym okresie najszybciej rozwijał się gospodarczo. Porównując dochód Polski na mieszkańca, z dochodem na mieszkańca Niemiec – w 1992 r. osiągał on wartość  29%, a w 2015 r. ten stosunek wynosił już 55% – czyli w ciągu 25 lat, prawie dwukrotnie wzrósł dochód Polski, w porównaniu z dochodem mieszkańca Niemiec.

 

Niniejszy artykuł będzie traktował o analizie 25 lat, prognozach na przyszłość oraz propozycjach wyborczych partii rządzącej.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień | Skomentuj »

Dotacje unijne – nabór z Funduszu Norweskiego – Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych – 2015

Minister Zdrowia, jako Operator Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, który odbędzie się w okresie od 16 marca, do 30 czerwca. 2015 roku.

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46 500 EUR.

Nabór odbywa się w ramach w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Celem funduszu jest rozwój współdziałania i usprawnienie kreowania partnerskich sieci, dzięki którym zostanie ułatwiony przekazywanie doświadczeń, wiedzy czy technologi między podmiotami państw darczyńców, a ich beneficjentami. Czytaj całość »

Tagi: , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje, Źródła finansowania | Skomentuj »

Dotacje unijne – nabór z Funduszu Norweskiego – Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu – 2015

Minister Zdrowia, jako Operator Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, ogłosił nabór wniosków, który odbędzie się w okresie od 16 marca do 30 czerwca 2015 roku.

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46 500 EUR.

Nabór odbywa się w ramach w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Celem funduszu jest rozwój współdziałania i usprawnienie kreowania partnerskich sieci, dzięki którym zostanie ułatwiony przekazywanie doświadczeń, wiedzy czy technologi między podmiotami państw darczyńców, a ich beneficjentami. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje, Źródła finansowania | Skomentuj »

Zasady działania funduszy europejskich – jak działają fundusze europejskie 2015 – 2020?

Z budżetu unijnego na lata 2014 – 2020 (nabory i szanse na pozyskanie dofinansowania od 2015 roku) do Polski trafi około 82,5 mld EUR. Jest to kwota większa, niż w poprzedniej perspektywie 2007-2013. Kwota ta zostanie podzielona na krajowe oraz regionalne programy operacyjne. O tym fakcie wie wiele osób. Jednak jak wygląda wcześniejsza procedura oraz jaki jest cel funduszy europejskich oraz struktura i zasady ich działania? O tym będzie traktował niniejszy artykuł.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje, Ekonomia na co dzień, Źródła finansowania | Skomentuj »