Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Krytycznie o wycenach firm i zasadach rachunkowości (Idea bank, Getback, Kania, Gant, Elekrobudowa) – cz.2

25.05.2019, Autor:

Resulto

wartość firmy

Ile warta jest firma? Zwykle trudno to ustalić precyzyjnie ponieważ mamy do czynienia z trudną sztuką prognozowania przyszłości.

.

Definicja wyceny:  Link

.

Wybrane problemy przy określaniu wartości firmy:

1. Zmiana oceny perspektyw firmy (szczególnie przyszłych wyników) jako pochodna zmian wewnętrznych i zmian w jej otoczeniu,

2. Zmiana wartości jako pochodna zmian wysokości rynkowych stóp procentowych oraz zmian apetytu na ryzyko inwestorów (utożsamianego czasami w modelach finansowych jako zmiana wysokości premii za ryzyko rynkowe/podmiotu).

3. Nierzetelne informacje finansowe zawarte w sprawozdaniach finansowych obrazujące dotychczasowe dokonania: przychody i zyski oraz wartości: aktywów, zobowiązań i kapitałów.

Czytaj całość »

Tagi: , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Ekonomia na co dzień | Skomentuj »

Czynniki wpływające na giełdowe notowania w 2015 roku

1.01.2015, Autor:

Co czeka GPW w 2015 roku? Jaka jest prognoza finansowa na rok 2015? W co warto inwestować?

Inwestorzy dysponujący kapitałem, którym należy efektywnie gospodarować, mają, jak co roku, do wykonania ważne zadanie, tj. opracowanie założeń inwestycyjnych na najbliższe 12 miesięcy. Prognozowanie, szczególnie jeżeli dotyczy przyszłości, łatwe nie jest.

Większość popularnych w mediach finansowych „celebrytów”, wypowiadając się publicznie, wykazuje urzędowy optymizm typowy dla osób kierujących instytucjami finansowymi (którym zależy na pozyskaniu nowych środków od Klientów). Przykładowy cytat „(…) prawie wszyscy paneliści zgodzili się, co do pozytywnych perspektyw dla rynków kapitałowych w roku 2015 (…)”. Analogiczny optymizm (w wypowiedziach tych samych osób) panował w mediach rok, dwa, trzy lata wcześniej itp. Niestety rzeczywistość tego optymizmu często nie potwierdzała (lub przerastała najśmielsze oczekiwania). Czytaj całość »

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Ekonomia na co dzień | 4 komentarze