Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Krytycznie o wycenach firm i zasadach rachunkowości (Idea bank, Getback, Kania, Gant, Elekrobudowa) – cz.2

25.05.2019, Autor:

Resulto

wartość firmy

Ile warta jest firma? Zwykle trudno to ustalić precyzyjnie ponieważ mamy do czynienia z trudną sztuką prognozowania przyszłości.

.

Definicja wyceny:  Link

.

Wybrane problemy przy określaniu wartości firmy:

1. Zmiana oceny perspektyw firmy (szczególnie przyszłych wyników) jako pochodna zmian wewnętrznych i zmian w jej otoczeniu,

2. Zmiana wartości jako pochodna zmian wysokości rynkowych stóp procentowych oraz zmian apetytu na ryzyko inwestorów (utożsamianego czasami w modelach finansowych jako zmiana wysokości premii za ryzyko rynkowe/podmiotu).

3. Nierzetelne informacje finansowe zawarte w sprawozdaniach finansowych obrazujące dotychczasowe dokonania: przychody i zyski oraz wartości: aktywów, zobowiązań i kapitałów.

Czytaj całość »

Tagi: , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Ekonomia na co dzień | Skomentuj »

Czynniki wpływające na giełdowe notowania w 2015 roku

1.01.2015, Autor:

Co czeka GPW w 2015 roku? Jaka jest prognoza finansowa na rok 2015? W co warto inwestować?

Inwestorzy dysponujący kapitałem, którym należy efektywnie gospodarować, mają, jak co roku, do wykonania ważne zadanie, tj. opracowanie założeń inwestycyjnych na najbliższe 12 miesięcy. Prognozowanie, szczególnie jeżeli dotyczy przyszłości, łatwe nie jest.

Większość popularnych w mediach finansowych „celebrytów”, wypowiadając się publicznie, wykazuje urzędowy optymizm typowy dla osób kierujących instytucjami finansowymi (którym zależy na pozyskaniu nowych środków od Klientów). Przykładowy cytat „(…) prawie wszyscy paneliści zgodzili się, co do pozytywnych perspektyw dla rynków kapitałowych w roku 2015 (…)”. Analogiczny optymizm (w wypowiedziach tych samych osób) panował w mediach rok, dwa, trzy lata wcześniej itp. Niestety rzeczywistość tego optymizmu często nie potwierdzała (lub przerastała najśmielsze oczekiwania). Czytaj całość »

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Ekonomia na co dzień | 4 komentarze