Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

OFE czy ZUS

Polski Rząd po raz kolejny postanowił utrudnić życie Polakom. Tym razem stwierdził, że zabierze środki uzbierane na OFE, by łatać dziurę budżetową w ZUS. Zamiast poczynić poważne kroki ku reformie systemu emerytalnego, zajął się kolejny raz usuwaniem skutków, a nie przyczyn. Tym samym osoby, które czekały na zmianę dającą nadzieję na przyszłość, znowu się zawiodły. Nasz Rząd, zachowując pozory, że coś robi w kierunku zmian, próbuje ratować niewydolny ZUS i dąży do zgarnięcia całej puli z OFE. Dają nam wybór, OFE czy ZUS. Jednak pokazując, że lekką ręką potrafią „zawłaszczyć” 153 mld złotych Polaków z OFE, przyczyniają się do tego, że ludzie są zdezorientowani i na półmetku podejmowania tej ważnej decyzji, tylko 190 tys. osób zdecydowało się pozostać w OFE. Na decyzję mamy jeszcze 7 tygodni.  Czytaj całość »

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień | Skomentuj »