Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Tani biznes plan – szukasz takiego?

Zarówno osoby planujące założyć działalność gospodarczą, jak i te działające od dawna w biznesie, z pewnością spotkają się z koniecznością sporządzenia biznesplanu. Plan biznesowy (z ang. Business plan) jest opracowaniem wykorzystywanym przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Może być sporządzony zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne firmy np. przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć.

 

Chcesz wiedzieć, czym jest biznesplan – przeczytaj nasz wpis na ten temat 

 

wycena znaku - zapytanie

Tani i rzetelny biznesplan?

Wiele firm oferuje usługę sporządzenia biznes planu za kilkaset złotych (taka oferta może się wydać bardzo korzystna). Otrzymaliśmy wiele takich biznes planów do sprawdzenia i weryfikacji, w celu rekomendowania zmian – oceny czego brakuje, co należy dodać, co usunąć oraz jakie są błędy. Jest to jakieś wyjście – kupić tani biznes plan i oddać go do sprawdzenia profesjonalnej firmie. Jednak należy się liczyć z tym, że rekomendowane zmiany będą wprowadzane albo przez samego Klienta albo przez podmiot, od którego zakupiony został tani biznes plan (co być może wiąże się z potrzebą kolejnej weryfikacji) albo przez firmę oceniającą i sprawdzającą biznes plan (co wiąże się z dodatkową opłatą).

 

Co sprawia, że biznesplan za kilka tysięcy złotych można kupić kilkakrotnie taniej?

 

Ile kosztuje biznes plan? Jaka jest cena biznes planu i od czego zależy? 

 

W Internecie bez problemu można znaleźć szablony, a nawet gotowe biznes plany, które zawierają pewne istotne elementy biznes planów, jednak nigdy nie są kompletne.

 

Poniżej kilka przykładów typowych błędów pojawiających się w tak tanich biznes planach:

  • Brak podstawowych informacji o firmie, takich jak REGON, NIP, czy nawet adres
  • Opis oferowanych produktów – bardzo pobieżny, wręcz zdawkowy
  • Analiza rynku/konkurencji opracowana ogólnikowo i zwykle w oparciu o stare i bardzo stare dane (zwykle są to kopie starych, podobnych opracowań niepoddane aktualizacji)
  • Analiza SWOT zrobiona tak ogólnie, że pasuje do każdej firmy oraz brak jej podsumowania / wniosków z analizy
  • Opis planowanej inwestycji zawierający zbyt ogólne informacje – czytający nie ma możliwości pełnego zrozumienia biznesowej koncepcji
  • Brak opisu nakładów finansowych i ich szczegółowej wartości (kosztorys) oraz brak uzasadnienia dla planowanych zakupów i brak wskazanych źródeł finansowania
  • Brak przedstawienia historycznych danych finansowych firmy i maksymalnie uproszczona prognoza wyników finansowych opracowana w oparciu o nierealne założenia
  • Błędy rachunkowe i brak spójności – zmora tanich opracowań (wynikają zwykle z pośpiechu i niedokładności autorów, a czasami z braku elementarnej wiedzy finansowej)
  • Niepoliczone wskaźniki finansowane, próg rentowności, brak analizy wrażliwości
  • Niskiej jakości szata graficzna i błędy w formatowaniu robiące złe wrażenie na odbiorcy dokumentu

 

Zaplanuj mądrze swój biznes – prosty, bezpłatny model prognostyczny jest dostępny tutaj. O pełną wersję zapytaj wycena znaku - zapytanie.       

 .

Korzyści z rzetelnie sporządzonego biznes planu

Dokładne i rzetelne sporządzenie biznes planu wykaże, czy biznes się opłaca. Tania wersja nie służy niczemu dobremu – lepiej zdaj się na własną intuicję zamiast na tani biznes plan (on nie pokaże Ci optymalnej ścieżki rozwoju). Biznes plan – przykłady korzyści dla firmy 

 

Potrzebujesz Biznes Plan pod kredyt inwestycyjny lub inwestora? –  prawdopodobnie „tak”. Najczęściej Biznes Plany pisane są na potrzeby pozyskania finansowania. Czy ktoś wyłoży pieniądze na Twój biznes, jeżeli Twój Biznes Plan nie wzbudzi zaufania?

 

Opracowanie solidnego Biznes Planu wymaga przynajmniej kilkunastu dni pracy profesjonalnego analityka. Biznes Plany dla dużych inwestycji opracowywane są zwykle w zespole 2-3 osób przez kilka tygodni. Jeżeli ktoś oferuje Ci Biznes Plan, zapytaj go ile godzin czasu zamierza poświęcić na jego opracowanie. Rozważ podaną wartość. Następnie podziel cenę przez ilość godzin pracy, potrzebnych do opracowania Biznes Planu o jakości której oczekujesz. Uzyskasz koszt jednostkowej stawki godzinowej. Jeżeli będzie to wartość dalece odstająca od rynkowych realiów będzie to oznaczać, że twój biznes plan będzie opracowany przez amatora (lub będzie tanią kopią przestarzałych opracowań).

 

Jak napisać biznes plan? Infografika 

 

Trzymamy kciuki za powodzenia Twojego biznesu. Wiemy jak dużo wysiłku, pomysłowości i wytrwałości wymaga prowadzenie biznesu.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła

Tagi: , , , , , , ,