Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Tanie pożyczki dla firm

W roku 2013 możliwość pozyskania dotacji (jako formy dofinansowania dla firm) zmalała do minimum. Programów dotacyjnych jest niewiele i dostępne są jedynie dla wąskiego grona przedsiębiorstw. Firmy mają jednak obecnie możliwość korzystania z tanich, preferencyjnych pożyczek unijnych z programu JEREMIE.

Pożyczki unijne JEREMIE

Pożyczki unijne mogą być wykorzystane zarówno do finansowania projektów inwestycyjnych (środki trwałe) jak i do finansowania środków obrotowych. Pożyczki unijne mają cechy podobne do finansowania udzielanego przez banki komercyjne na warunkach rynkowych. Zaletą pożyczek preferencyjnych są:

– niższe koszty finansowe (oprocentowanie już od 2%) ,

– niższe wymogi związane z zabezpieczeniem pożyczki,

– proste procedury związane z pozyskaniem pożyczek (szczególnie w porównaniu z dotacjami),

– dostępność dla małych firm oraz jako dofinansowanie dla nowych firm,

– możliwość skorzystania z funduszu poręczeniowego jako gwaranta spłaty zadłużenia,

Środki finansowe pochodzą z programu JEREMIE i dystrybuowane są przez lokalnych pośredników finansowych. JEREMIE  to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nastawiona na finansowanie inwestycji o zwiększonym ryzyku kredytowania oraz elastycznym podejściu do indywidualnych potrzeb.

Resulto jako doradca zaproponował  pożyczki (zamiast kredytów) już wielu swoim Klientom. Klienci nasi oszczędzają znaczne środki ponosząc koszty odsetkowe w wysokości kilku procent zamiast kilkunastu procent rocznie (jak w bankach komercyjnych). Realne, preferencyjne oprocentowanie pożyczki zaczyna się już od 2% w skali roku.  Pożyczka dostępna zarówno na rozwój działalności jak i na start.

To jest doprawdy tania pożyczka dla firmy.

Warunki udzielania pożyczki uzależnione są od kryteriów stosowanych w instytucji pośredniczącej oraz standingu finansowego firmy i jakości dostępnego zabezpieczenia. Nasi Klienci uzyskali pozytywne decyzje pożyczkowe np. na kupno punktu gastronomicznego, zakup nowej linii produkcyjnej czy też na zakup sprzętu komputerowego i finansowanie zapasów.

Czytaj również o gwarancjach państwowych dla spłaty kredytów obrotowych – wkrótce dostępne.

Pomożemy Ci uzyskać tanią pożyczkę – Zapytaj bezpłatnie.

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,