W którą stronę zmierzasz Polsko? | Firma konsultingowa Resulto
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

W którą stronę zmierzasz Polsko?

pol

Po 25 latach od transformacji ustrojowej Polska, jest jednym z krajów europejskich, które w tym okresie najszybciej rozwijał się gospodarczo. Porównując dochód Polski na mieszkańca, z dochodem na mieszkańca Niemiec – w 1992 r. osiągał on wartość  29%, a w 2015 r. ten stosunek wynosił już 55% – czyli w ciągu 25 lat, prawie dwukrotnie wzrósł dochód Polski, w porównaniu z dochodem mieszkańca Niemiec.

 

Niniejszy artykuł będzie traktował o analizie 25 lat, prognozach na przyszłość oraz propozycjach wyborczych partii rządzącej.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

Jak było

Okres od 1945 r. do 1989 r. to był czas gospodarki centralnie planowanej, zamkniętej, a w potocznym rozumieniu określanej jako socjalistycznej. Jak wykazują dane Conference Board nasz PKB per capita na osobę wynosił zaledwie 31,8% PKB Niemiec. W porównaniu z innymi krajami nasze zacofanie gospodarcze było widoczne nie tylko w danych makroekonomicznych, ale także w innych dziedzinach.

 

Zastój gospodarczy był spowodowany luką rozwojową oraz rosnącym długiem publicznym, który został nieodpowiednio ulokowany.

 

Trzeba było podjąć szereg działań, które w sposób szokowy przeformułowały gospodarkę zamkniętą na gospodarkę rynkową (otwartą).

 

W ramach planu Balcerowicza, który był głównym koordynatorem i pomysłodawcą przeprowadzenia gospodarczych zmian w Polsce dokonano na początku lat 90:

 

  • stabilizacji i liberalizacji makroekonomicznej- restrykcyjna polityka fiskalna i monetarna, walka z hiperinflacją oraz usunięcie barier dla działalności gospodarczej,
  • instytucjonalizacji przebudowy połączona z prywatyzacją.

Takie są fakty

  • w ciągu 25 lat średnioroczny wzrost PKB Polski wyniósł 4%
  • według wyliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w 2018 r. dochód na mieszkańca Polski ma przewyższyć dochód na mieszkańca Portugalii
  • Polska zwiększyła trzykrotnie udział w handlu międzynarodowym – oznacza to, że pozycja Polski na rynkach międzynarodowych jest o 1/3 silniejsza, niż wynika to z udziału Polski w światowym PKB
  • zwiększyła się jakość eksportowanych towarów – z 35% do 60% produktów wysoko zaawansowanych technologicznie – wzrost był spowodowany m.in. napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych
  • okres 2000-2015 charakteryzuje się najbardziej stabilnym wzrostem gospodarczym w regionie europejskim
  • kryzys gospodarczy nie spowodował spadku wartości PKB – dzięki mniejszej nierównowadze deficytu obrotów bieżących, zaostrzeniu polityki fiskalnej i monetarnej

 

Co nas czeka

Polska w dalszym ciągu potrzebuje wolnorynkowych reform, które są motorem wzrostu gospodarczego, a w konsekwencji spowodują dogonienie bogatszych krajów. Dodatkowo wzmocnieniem polskiej gospodarki byłoby rozszerzanie legalnego charakteru systemu ekonomicznego kraju, czyli redukcja tzw. szarych stref, czy czarnego rynku, który przez ograniczenia prawne rośnie w naszym kraju bardzo szybko.

 

Według prognoz Komisji Europejskiej i OECD tempo wzrostu PKB ma wynieść poniżej 2% [zakładając neutralność działań związanych ze zmianą sił wzrostu gospodarczego (zatrudnienie, inwestycje kumulujące się w kapitał, wydajność pracy i kapitału)].

 

Dodatkowo zagrożeniem dla polskiej gospodarki są czynniki, które występują obecnie lub mogą wystąpić w przyszłości:

 

  • deficyt finansów publicznych, który jest wrażliwy na spowolnienie gospodarcze (korelacja wydatków publicznych do wzrostu gospodarczego) – skutecznym rozwiązaniem jest ograniczenie wydatków publicznych tak, aby wpływ otoczenia zewnętrznego, zwłaszcza sytuacja ekonomiczna krajów sąsiadujących z Polską (w tym kraje mające największy udział w światowym PKB) nie był tak duży

Zmiany gospodarcze

Po dwóch kadencjach koalicji PO-PSL, w kolejnych wyborach parlamentarnych zdecydowaną większość otrzymała Zjednoczona Prawica pod szyldem PIS-u. Ich program przedwyborczych obietnic szacowany jest na 44,9 mld zł (koszt szacowany przez Centrum Analiz Ekonomicznych). W skład obietnic wchodzi m.in. zmiana w podatkach, w tym kwota wolna od podatku, podatek VAT, składki NFZ, zmiana w systemie świadczeń rodzinnych – 500 zł na każdego dziecko począwszy od 2 dziecka.

 

Łączne koszty nie obejmują proponowanego obniżenia wieku emerytalnego, który według Raportu FOR – „Następne 25 lat” jest anty-reformą.

 

Trudno przewidzieć, w jakim kształcie zostaną wprowadzone propozycje przedwyborcze PIS – jeżeli zostaną w całości wykonane, wówczas szansa na rozwój gospodarczy Polski maleje, a wręcz w najgorszym razie może doprowadzić do kryzysu gospodarczego.

 

Czytaj również: Mała firma – zarządzanie w kryzysie

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Ekonomia na co dzień dnia 10.12.2015 o godz. 15:44
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*