Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Wartość marki w porównaniu do uzyskiwanych przychodów

Co jakiś czas czasopismo Brand Finanse publikuje ranking najwartościowszych marek światowych. Ostatnie zestawienie pochodzi ze stycznia 2018 r. Podobnie w Polsce wartość naszych marek stara się sukcesywnie wycenić dziennik Rzeczpospolita. Bardzo ciekawie wygląda porównanie relacji wartości znaku firmowego do osiąganych przez firmę przychodów.

 

 

 Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

wycena znaku - zapytanie

Relacja wartości firmy do jej przychodów

Zestawienie poniższe pokazuje relacje wartości firmy do jej przychodów. Wartość firmy wyliczona w styczniu 2018 i styczniu 2017 r. natomiast przychody najbardziej aktualne pochodzą z końca 2016 r. Zestawienie oparte na danych Brand Finanse oraz portalu internetowego Yahoo finanse.

 

marki światowe

 

Wśród pięciu potentatów wyraźnie widać dysproporcje odnośnie stosunku wartości marki do przychodów które generuje. Wynika to głównie ze struktury i wielkości majątku firmy oraz siły promocji , np. Samsung to konglomerat różnego typu działalności od elektroniki po AGD , natomiast z drugiej strony taki Facebook to głównie technologia oraz majątek „wirtualny”. Z kolei niejeden inwestor mógłby stwierdzić po tym zestawieniu w które marki można inwestować co jest oczywiście nie do końca prawdą.

 

Ciekawie wygląda porównanie tych relacji z pięcioma najbardziej wartościowymi firmami polskimi wg Rzeczpospolitej (ranking 2017). Poniżej zaprezentowano zestawienie najwartościowszych polskich marek (dane w mln zł). Już sama skala wartości marki to przepaść. Najbardziej wartościowa polska marka stanowi jedynie 0,78% wartości najbardziej wartościowej marki globalnej (Orlen/Amazon).

 

marki polskie

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

 

Tagi: , , , , , ,