Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Wierzytelności Skarbu Państwa tracą uprzywilejowanie – zmiany Prawo restrukturyzacyjne

Przedsiębiorcy musieli długo czekać na tę zmianę. Cierpliwość się jednak opłaciła. Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza nowe zasady w kolejności zaspokajania należności z majątków bankrutujących firm. Najważniejsza zmiana dotyczy likwidacji uprzywilejowania wierzytelności Skarbu Państwa. Zmiany są zawarte w projekcie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Projekt został przesłany do Sejmu.

Likwidacja uprzywilejowania wierzytelności Skarbu Państwa

Projekt zakłada likwidację uprzywilejowanej sytuacji wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz części zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Spowoduje to, że wierzytelności prywatnych podmiotów, będą na równi ważne, z należnościami Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obecna sytuacja

Jeśli prywatny wierzyciel nie ma zabezpieczenia na majątku upadłego, to jest daleko w kolejce o odzyskanie długu, jest  m.in. za wierzytelnościami Skarbu Państwa. Efektem tego, jest fakt, że ma bardzo małe szanse na odzyskanie swoich wierzytelności, a nawet ich części. Jest to niesprawiedliwe, biorąc pod uwagę fakt, że prywatni wierzyciele w takim samym stopniu jak Skarb Państwa kredytują bankrutujących dłużników

Sytuacja po zmianie

Kolejność zaspokajania roszczeń:

1. Przypadające za czas poprzedzający bankructwo należności pracownicze, należności rolników za produkty dostarczane z własnego gospodarstwa, należności alimentacyjne, renty (chorobowe, niezdolność do pracy, kalectwo, śmierć), należności ZUS przypadające za 3 ostatnie lata przed upadłością, należności powstałe w postępowaniu restrukturyzacyjnym,

2. Należności wierzycieli prywatnych (w tym przedsiębiorców), zobowiązania podatkowe i inne daniny publiczne, pozostałe należności dla ZUS,

3. Odsetki od należności ujętych w wyższych kategoriach (w kolejności, w jakiej zaspokojeniu podlega kapitał), sądowe i administracyjne grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów,

4. Należności wspólników lub akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności, np. dostawy towaru z odroczonym terminem płatności dokonanej na rzecz upadłego będącego spółką kapitałową w ciągu 5 lat przed ogłoszeniem upadłości (z odsetkami).

Źródło: projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne

Czytaj więcej o korzyściach z pisania wniosku dotacyjnego.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Ekonomia na co dzień, Zarządzanie dnia 19.09.2014 o godz. 14:16
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*