Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Nasz klient Wrocławski Teatr Współczesny po remoncie

scena Teatr Współczesny

Dobre wiadomości – Nasz klient – Wrocławski Teatr Współczesny  – właśnie zakończył  remont budynku wraz z termomodernizacją. Remont (wsparty dotacją z UE) Wrocławskiego Teatru Współczesnego przy ul. Rzeźniczej 12 rozpoczął się we wrześniu 2018 r.  i trwał  do końca pierwszego kwartału tego roku. Właśnie zakończyły się prace.

Gratulujemy zespołowi teatru. Solidny Klient,  dobry doradca, i sporo wysiłku = końcowy sukces.

Wrocławski Teatr Współczesny w nowej odsłonie

Projekt polegał  na gruntownej termomodernizacji (ocieplenie, wymiana centrali wentylacyjnych, modernizacją systemu grzewczego, w tym zakup niezbędnych materiałów i urządzeń) budynku, w którym znajduje się Teatr wraz z wymianą oświetlenia i zainstalowaniem fotowoltaiki.

Dodatkowym elementem Projektu była  instalacja systemu zarządzania energią. Wymienione zostały także okna, instalacje elektryczne oraz wykonany całkowity remont widowni wraz z wymiana foteli i przebudowa foyer.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł  ponad 15,2 mln zł, z czego ponad 5,5 mln zł to dofinansowanie unijne, a 9,7 mln zł – dotacja miejska. Autorką projektu architektonicznego jest Barbara Strzębała z Autorskiego Studia Architektury ASA, a generalnym wykonawcą prac – firma ALFA DACH.

Ostatnia przebudowa teatru miała miejsce na przełomie wieków, kiedy to technikę analogową stopniowo zastępowała technika cyfrowa i były inne standardy oszczędzania energii. Teatr przez ten czas uległ dekapitalizacji, sprzęt oświetleniowy niezbędny do realizacji przedstawień pochodził z przełomu wieków, był przestarzały i zużywał dużo

..

energii. Budynek wymagał ocieplenia, przestała działać klimatyzacja na widowniach Dużej Sceny i Sceny na Strychu. Widzowie skarżyli się na zbyt małe odległości między rzędami na widowni Dużej Sceny – remont był wiec niezbędny.

 

Uroczyste otwarcie teatru po remoncie nastąpi 01.04.2019 r.

Na realizacje powyższego projektu Teatr  uzyskał dotacje przy współpracy z Resulto które przygotowywało i przeprowadziło proces aplikowania o dotację. (Konkurs dotacyjny z którego pozyskano dofinansowanie to: Regionalny Program Operacyjny Województwa  Dolnośląskiego 2014-2020 –  Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym –  Poddziałanie 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF).

 

Czas wybrać się do teartu na nowe spektakle.

Dotacje na innowacje i nie tylko

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy oraz zapoznaj się z ofertą Resulto.

wycena znaku - zapytanie

 

Resulto wspomaga przedsiębiorców w opracowywaniu różnorodnych analiz i dokumentacji wspierających rozwój biznesu. Przejrzyste i wyczerpujące informacje o wynikach prowadzonej i planowanej działalności pozwalają na skuteczne przeprowadzanie przedsięwzięć, podejmowanie trafnych decyzji i poprawę wyników firmy.

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: