Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Współpraca doradcy finansowego z Resulto – dodatkowa prowizja dla Ciebie – dla Twojego Klienta dodatkowa korzyść

Oferujemy dodatkowe korzyści dla doradców: finansowych, kredytowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych.

Co zyskujesz na współpracy z Resulto?

Zapraszamy do współpracy z Resulto, w ramach pozyskiwania Klientów na usługi doradcze (m.in. biznes plany, analizy ekonomiczne, outsourcing analityczny – bieżące raportowanie wyników podmiotu) oraz pozyskiwanie finansowania dotacyjnego dla biznesu. Płacimy 10% prowizji od zrealizowanych i opłaconych zleceń. Dodatkowo Twój Klient otrzymuje kompleksową usługę o wysokiej jakości (potwierdzoną wieloma projektami zrealizowanymi przez Resulto).

Jeżeli organizujesz dla Przedsiębiorcy kredyt na działalność gospodarczą:

Zaproś ekspertów Resulto do opracowania Biznes Planu pod wniosek kredytowy – dokument będzie opracowany profesjonalnie, kredyt zostanie uruchomiony, a Ty otrzymasz dodatkowo prowizję od wartości zleconej usługi.

Jeżeli Przedsiębiorca szuka kredytu, ale chciałby wesprzeć biznes dotacją:

Zaproś doradców Resulto Sp. z o.o. do analizy sytuacji Klienta i docelowo opracowania Wniosku Dotacyjnego – Klient uzyska dotację, zaciągnie kredyt na pokrycie wkładu własnego, a Ty otrzymasz dodatkowe prowizję od wartości zleconej usługi.

Jeżeli Przedsiębiorca nie uzyskał kredytu ze względu na słabą kondycję finansową:

Zaproponuj Klientowi spotkanie z Resulto – współpraca z Ekspertem od Zarządzania wpłynie pozytywnie na biznes Twojego Klienta, więc uruchomi Ci się kredyt, a Ty otrzymasz dodatkowo prowizję od wartości zleconej usługi.

Warunki współpracy

Przekazujesz nam kontakt na osobę, która jest (lub może być) zainteresowana jedną z naszych usług. Ustalamy z Tobą jakiej prowizji oczekujesz (jeżeli ma być inna niż standardowe 10%). Rozmawiamy ze wskazaną osobą, celem doprowadzenia do zawarcia umowy i docelowo realizacji usługi. Po opłaceniu usługi przez Klienta Wystawiasz fakturę/rachunek na wskazaną kwotę i Resulto wypłaca prowizję.

Potencjalni Klienci dla Resulto

 1. Każde przedsiębiorstwo realizujące projekt inwestycyjny / rozwojowy o znacznej wartości wymagający oceny opłacalności ekonomicznej i przygotowania dokumentacji typu biznes plan, wniosek dotacyjny czy studium wykonalności. Przykładowo:
  1. Budowa nowej hali produkcyjnej,
  2. Rozszerzenie oferty produktowej i zakup nowej linii produkcyjnej,
  3. Odnowienie parku maszynowego.
 2. Przedsiębiorstwo o liczbie zatrudniające około 20-50 osób i obrotach rzędu 1-15 mln rocznie – w którym nie dysponuje wyspecjalizowanymi służbami finansowymi, a znaczna skala działalności powoduje, że ważne kwestie umykają już uwadze właściciela. Dzięki outsourcingowi analitycznemu/finansowemu:
  1. Zapewnimy dobry dostęp do informacji zarządczej,
  2. Wdrożymy planowanie,
  3. Poprawimy jakość decyzji biznesowych,
  4. Zwiększymy motywację pracowników.
 3. Start-up (niedawno utworzony lub planowany): budujemy model biznesowy i/lub biznes plan dla optymalizacji planowanych działań gospodarczych i pozyskania finansowania preferencyjnego.
 4. Przedsiębiorstwo / Inwestor planujący rozpocząć proces kupna/sprzedaży własnego lub innego biznesu: wykonujemy due diligence i/lub wycenę firmy.

Dowiedz się więcej o Resulto z naszej prezentacji

pierwsza strona prezentacja

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie oraz aktualnych naborach.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , ,