Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Wszyscy płacimy za upadek SKOK-ów

Kolejny raz państwo Polskie uczy nieodpowiedzialności swoich obywateli. SKOK-i zostały objęte bankowym funduszem gwarancyjnym dopiero pod koniec 2012 roku, do tego czasu działały bez nadzoru, udzielały nierentownych kredytów (często nielegalnie, w złej intencji i ze szkodą dla Kas) proponując zwykle, na lokatach, wyższe oprocentowanie niż banki komercyjne. Teraz SKOKi upadają, a nierozważni klienci którzy powierzali swoje środki do tych „ryzykownych” instytucji odzyskają swoje środki wraz z należnymi odsetkami z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest to niesprawiedliwe w stosunku do banków komercyjnych i ich klientów którzy budowali kapitał bankowego funduszu gwarancyjnego bez współudziału SKOKów (moralnie wątpliwych ale udanych skoków na cudzą kasę).

 

Leszek Balcerowicz powiedział w marcu 2015 r.:

 

„Do tej pory na pokrycie strat SKOK-ów wydano już ponad trzy mld zł (…) Pieniądze na ich pokrycie zabrano (…) z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i opracowywaniu biznes planów oraz wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.