Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Wycena firmy – MSP coraz częściej wycenia swoją wartość

Firma konsultingowa Blackpartners, przy współpracy z londyńską kancelarią White & Sullivan, przebadała 2764 firmy z sektora MSP, z których około 70% było z Polski. Wyniki badania są zaskakujące.

Coraz więcej firm decyduje się na wycenę, mimo iż nie planuje sprzedaży swoich udziałów. 17% badanych planuje tę wycenę przeprowadzić w najbliższym czasie. Zdecydowana większość (72%), planuje zbadać wartość całej firmy, a nie tylko części lub marki. W firmach, które mają osobnych właścicieli i kadrę zarządzającą, częstszymi zleceniodawcami wyceny są właśnie właściciele, a nie zarządy.

Coraz częstsza wycena wartości firmy

W Europie Zachodniej te wskaźniki są wyższe, jednak polski sektor MSP podąża w dobrym kierunku.

To świetne wyniki z punktu widzenia firmy konsultingowej Resulto, która niedawno wyceniała wartość dobrze rokującego podmiotu z branży odzieżowej. Co skłania przedsiębiorców do wyceny wartości?

Motywacją do oceny wartości firmy jest chęć sprawdzenia skuteczności i efektywności działalności, czyli przede wszystkim pracy menedżerów. Fakt, że przedsiębiorców do zlecenia wyceny firmy motywują już nie tylko plany związane z transakcją kupna, ale również chęć kontroli, to przejaw profesjonalizacji sektora MSP. Wycena firmy zostaje doceniona jako jako narzędzie oceny efektywności pracy menedżerów. Wnioski z wyceny wartości firmy mogą być odstawą do określenia wysokości wynagrodzenia kadry menedżerskiej.

Najczęściej wybieraną metodą wyceny jest metoda dochodowa.

Czytaj więcej o wycenie przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej o wycenach wykonanych przez Resulto.

Źródło: pb.pl

Dodatkowych informacji udziela

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , ,