Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Wycena firmy – korzyści z wyceny wartości firmy

Większość przedsiębiorców nie troszczy się o opracowanie Wyceny swojego Biznesu, bo uważa to za zbyt trudne lub bezużyteczne, jeżeli nie jest planowana transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa. Zwykle nie wiedzą, że coroczne określanie wartości firmy jest coraz częściej wykorzystywane jako narzędzie weryfikacji poprawności przyjętej i realizowanej strategii rozwoju biznesu.

W niniejszym artykule przybliżymy najważniejsze korzyści, które przedsiębiorstwo osiąga dzięki wycenie.

10 najważniejszych korzyści, które Wycena Firmy przyniesie Twojemu biznesowi:

  1. Zweryfikuje poprawności przyjętej i realizowanej strategii rozwoju biznesu,
  2. Zbuduje do Ciebie zaufanie i pomoże Ci uzyskać wyższą cenę jeżeli sprzedajesz Firmę,
  3. Da Ci porównanie z wartościami, wynikami i wskaźnikami biznesowymi porównywalnych firm,
  4. Posłuży jako źródłowa informacja do opracowania Teasera Inwestycyjnego (tj. atrakcyjnej, krótkiej informacji przedstawiającej Twój biznes w korzystnym świetle),
  5. Przyśpieszy i ułatwi prowadzenie negocjacji z nabywcą poprzez określenie przedziału wartości firmy i przygotowanie stosownej argumentacji,
  6. Skoncentruje uwagę na Kluczowych czynnikach sukcesu i celach oraz sposobach ich osiągnięcia co pomorze sformułować kluczowe zapisy umowy inwestycyjnej,
  7. Stanowić będzie kompendium wiedzy do wykorzystania w przyszłych opracowaniach (skróci czas i obniży koszt ich przygotowania) takich jak: wnioski kredytowe i dotacyjne, materiały promocyjne, biznes plany, itp.,
  8. Uzyskany model ekonomiczno-finansowy, będzie mógł być wielokrotnie wykorzystywany do kroczącego planowania wyników prowadzonej działalności (wielokrotna korzyść z użycia tego samego modelu),
  9. Ułatwienie pozyskania kredytu i obniżenie jego kosztu,
  10. Weryfikacja i usunięcie niektórych błędów w zarządzaniu Firmą (obserwacje i porady ekspertów Resulto Sp. z o.o.).

Należy mieć na uwadze, że rodzaj i zakres korzyści konkretnego przedsiębiorcy zależeć będzie m. in. od:

– charakterystyki biznesu,

– zaangażowania przedsiębiorcy i jego zespołu w opracowanie dokumentu, oraz

– rodzaju wyceny i wykupionego zakresu usług konsultingowych.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych i korzyściach z wniosku dotacyjnego.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i wycenie przedsiębiorstwa. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,