Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Wycena firmy – korzyści z wyceny wartości firmy

Większość przedsiębiorców nie troszczy się o opracowanie Wyceny swojego Biznesu, bo uważa to za zbyt trudne lub bezużyteczne, jeżeli nie jest planowana transakcja sprzedaży przedsiębiorstwa. Zwykle nie wiedzą, że coroczne określanie wartości firmy jest coraz częściej wykorzystywane jako narzędzie weryfikacji poprawności przyjętej i realizowanej strategii rozwoju biznesu.

W niniejszym artykule przybliżymy najważniejsze korzyści, które przedsiębiorstwo osiąga dzięki wycenie.

10 najważniejszych korzyści, które Wycena Firmy przyniesie Twojemu biznesowi:

  1. Zweryfikuje poprawności przyjętej i realizowanej strategii rozwoju biznesu,
  2. Zbuduje do Ciebie zaufanie i pomoże Ci uzyskać wyższą cenę jeżeli sprzedajesz Firmę,
  3. Da Ci porównanie z wartościami, wynikami i wskaźnikami biznesowymi porównywalnych firm,
  4. Posłuży jako źródłowa informacja do opracowania Teasera Inwestycyjnego (tj. atrakcyjnej, krótkiej informacji przedstawiającej Twój biznes w korzystnym świetle),
  5. Przyśpieszy i ułatwi prowadzenie negocjacji z nabywcą poprzez określenie przedziału wartości firmy i przygotowanie stosownej argumentacji,
  6. Skoncentruje uwagę na Kluczowych czynnikach sukcesu i celach oraz sposobach ich osiągnięcia co pomorze sformułować kluczowe zapisy umowy inwestycyjnej,
  7. Stanowić będzie kompendium wiedzy do wykorzystania w przyszłych opracowaniach (skróci czas i obniży koszt ich przygotowania) takich jak: wnioski kredytowe i dotacyjne, materiały promocyjne, biznes plany, itp.,
  8. Uzyskany model ekonomiczno-finansowy, będzie mógł być wielokrotnie wykorzystywany do kroczącego planowania wyników prowadzonej działalności (wielokrotna korzyść z użycia tego samego modelu),
  9. Ułatwienie pozyskania kredytu i obniżenie jego kosztu,
  10. Weryfikacja i usunięcie niektórych błędów w zarządzaniu Firmą (obserwacje i porady ekspertów Resulto Sp. z o.o.).

Należy mieć na uwadze, że rodzaj i zakres korzyści konkretnego przedsiębiorcy zależeć będzie m. in. od:

– charakterystyki biznesu,

– zaangażowania przedsiębiorcy i jego zespołu w opracowanie dokumentu, oraz

– rodzaju wyceny i wykupionego zakresu usług konsultingowych.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych i korzyściach z wniosku dotacyjnego.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i wycenie przedsiębiorstwa. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena firmy

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Zarządzanie dnia 15.09.2014 o godz. 11:42
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*