Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Z okazji nadchodzących walentynek

ZUS

Z okazji nadchodzących walentynek – kartka od ukochanego ZUS.

W mojej ocenie przejęcie środków z OFE do ZUS w zasadniczej mierze narusza zaufanie obywateli do Państwa.

Zmiany w ZUS

Obecnie już każde działanie Państwa jest możliwe – wszystko zgodnie z prawem! Przecież zawsze (jak i tym razem) niezawisły sąd czy Trybunał Konstytucyjny zwróci się do Premiera z zapytaniem jakie koszty przyniesie podjęcie niekorzystnej dla Premiera decyzji i gdyby była za wysoka uwzględni to przy wydaniu „sprawiedliwego” wyroku. Łatwo wyobrazić sobie np. 1) likwidację dziedziczenia środków w ZUS (które miało być analogiczne jak w OFE, 2) przejecie środków zgromadzonych na kontach emertytalnych (wirtualnych) w ZUS do Skarbu Państwa (czyli likwidacja części czy całości zgromadzonych teoretycznie składek emerytalnych) i zwolnienie się Skarbu Państwa z emerytalnych zobowiązań, 3) ograniczenie wypłacanych emerytur dla nauczycieli i pielęgniarek przy jednoczesnym podniesieniu świadczeń dla milicjantów i górników (ci są silni maja kilofy i broń) itp.

Brak zaufania do krajowego systemu emerytalnego (kto wierzy w Państwowe emerytury?) oznacza eskalację starań (pracowników i pracodawców) o niepłacenie składek emerytalnych w Polsce (rejestracja firm za granicą, wyjazdy do pracy za granicą, umowy nieoskładkowane, praca na czarno itp.) a to w konsekwencji oznacza (zapowiadane już) rozszerzenie skali oskładkowania umów i wzrost represji skarbowych za optymalizacje podatkowe. W dalszej kolejności nasilenie siłowych działań Państwa i ograniczenie swobód zawierania umów (o które wielu, nie tak dawno,  długo walczyło z narażeniem życia) i dalej nakręcająca się spirala  aż do ….. Brrr!

Pobudka politycy – czas na zmianę kierunku. Socjalizm – tam już byliśmy – idea piękna a efekt? Wszyscy biedni (za wyjątkiem polityków – może niektórym za tym wyróżnieniem tęskno?)

Analityk Resulto.

P.S. Dziękuję nieznanemu twórcy za pobudzającą do myślenia (i działania) walentynkę. Oczywiście nie jest to kartka będąca autorstwem ZUS, tylko czyjś żart, a mój komentarz. Mam nadzieję, że Kochany ZUS zachował odrobinę humoru.

Tych którzy pozytywnie odpowiedzieli na pytanie „kto wierzy w Państwowe emerytury?” zapraszam do lektury opracowania GUS http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Prognoza.aspx

Tagi: ,
Wpis opublikowany w kategorii: Ekonomia na co dzień dnia 12.02.2014 o godz. 20:40
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*