Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Założenie własnej działalności gospodarczej krok po kroku oraz jak pozyskać dofinansowanie

dotacje dla firm - start

Jak założyć działalność oraz pozyskać na nią dofinansowanie? Czy najpierw założyć i starać się o dofinansowanie, czy odwrotnie? Założenie działalności gospodarczej wiąże się z biurokratyczną przeprawą. Dla wielu osób może to być skomplikowane. Opisujemy krok po kroku, jak założyć firmę, a ponadto jak zdobyć dofinansowanie na nią. 

 

btn_wyslij_zapytanie

Jak uzyskać dofinansowanie na własną działalność?

W pewnym uproszczeniu – są dwa rodzaje dofinansowań:

 

 

Jak założyć firmę / działalność gospodarczą?

Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 

Osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej zgłasza siebie jako płatnika składek w formie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Może to zrobić osobiście, drogą elektroniczną (używając podpisu elektronicznego) lub wysłać listem poleconym.

 

Wniosek ten jest jednocześnie m.in. wnioskiem:

 

 • o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
 • o uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • o zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych
  • albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników
 • o wyborze formy opodatkowania.

 

Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

 

Obowiązek złożenia wniosku spoczywa na osobach zakładających spółkę prawa handlowego, stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną albo zawodową. Po dokonaniu wpisu do KRS następuje automatyczne przekazanie danych z tego rejestru do:

 

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i nadanie NIP oraz REGON
 • Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

 

Należy pamiętać by w terminie do 7 dni od daty rejestracji należy złożyć wniosek NIP-8 w Urzędzie Skarbowym (US). Jest to wniosek uzupełniający do danych, które US otrzymał przy wcześniejszym postępowaniu.

 

Złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

 

Osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej ma obowiązek zgłosić siebie (jako osobę ubezpieczoną) oraz pozostałe osoby (pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące) w ZUS do odpowiednich ubezpieczeń, w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli:

 

 • od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej – siebie
 • od dnia rozpoczęcia współpracy – osoby współpracujące
 • od dnia nawiązania stosunku pracy – pracowników
 • od dnia oznaczonego w umowie, jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania– zleceniobiorców.

 

Jeżeli osoba podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub tylko ubezpieczeniom społecznym musi złożyć formularz ZUS ZUA.

 

Formularz ZUS ZZA składa osoba podlegająca wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jest tak wtedy, gdy osoba zakładająca firmę jest jednocześnie zatrudniona o pracę i zarabia powyżej średniej krajowej.

 

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Zakładanie firmy, Źródła finansowania dnia 6.09.2017 o godz. 15:27
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*