Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Mała firma – zarządzanie w kryzysie

Wbrew obiegowej opinii o zasadniczej roli w gospodarce globalnych korporacji, to małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stanowią podstawę współczesnych gospodarek europejskich. W Polsce jest zarejestrowanych ponad 3,5 miliona małych i średnich przedsiębiorstw, co stanowi ponad 99% wszystkich zarejestrowanych firm. MSP zapewniają około 67% miejsc pracy oraz tworzą około 49% PKB. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) napotykają różne bariery rozwojowe i sytuacje kryzysowe. Jak zatem zarządzać małą firmą w kryzysie?

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

Poznaj swoje wyniki, aby działać efektywniej – Zarządzanie w kryzysie

Spośród głównych barier najczęściej występują trzy:

  • bariery rynkowe i otoczenia, wiążące się z problemami wynikającymi zarówno z ogólnej sytuacji gospodarczej jak i zmian natężenia konkurencji
  • problemy zarządzania, wynikające z niewystarczającej wiedzy i umiejętności przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej
  • bariery finansowe.

 

Problemy zarządcze mają różnorodny charakter. Jedną z częstych słabości krajowych MSP są bardzo niedoskonałe systemy ewidencyjne i raportowe. Przedsiębiorstwa, które wyrosły z mikrofirm (jednoosobowych działalności), a obecnie zatrudniają dwadzieścia i więcej osób przy obrotach rocznych przekraczających 1 milion złotych, po prostu często nie wiedzą, które z ich aktywności gospodarczych są rentowne, a które przynoszą straty. Zarządzający zwykle nie wiedzą, jakie rzeczywiście marże generują (na poszczególnych grupach asortymentu lub typach Klientów) – w konsekwencji zarządzanie takim przedsiębiorstwem w większym stopniu bazuje na intuicji właściciela niż na realnych danych, które niewykorzystane często obrastają „kurzem” w firmowych systemach komputerowych. MSP konkurują na rynku zwykle z dużymi firmami, których doskonałe systemy raportowe zwykle skutecznie pomagają podejmować świadome decyzje gospodarcze.

 

Decyzje operacyjne dotyczące bliskiej przyszłości jak i decyzje o charakterze strategicznym (choć w tym przypadku często intuicja biznesowa i wyczucie rynku kadry zarządzającej jest kluczowe) zawsze warto oprzeć na realnych danych, a nie na wyobrażeniach i opiniach. Brak przejrzystych i szybkich informacji o wynikach prowadzonej działalności prowadzi do błędnego rozpoznania przyczyn sukcesu bądź porażki, czego skutkiem są błędne decyzje i pogorszenie wyników firmy.

 

Mało sprzyjające otoczenie ogólnogospodarcze (w niektórych branżach wręcz kryzysowe) motywuje przedsiębiorców do wzmożonych działań obliczonych na podtrzymanie bądź poprawę rentowności. Pełna wiedza o własnym biznesie jest nieodzownie potrzebna przed podjęciem poważnych decyzji.

Przeanalizuj stan obecny

 

Typowe małe przedsiębiorstwo nie posiada własnej kadry finansowej. Finansami zarządza szef będący zwykle jednocześnie właścicielem. Szef ma u boku księgową lub korzysta z usług zewnętrznego biura rachunkowego. Właściciel zna się doskonale na działalności operacyjnej firmy, ale zarządzania firmą uczył się zwykle w praktyce prowadzonej działalności, więc brakuje mu wiedzy specjalistycznej z zakresu analiz i zarządzania finansami. Służby księgowe najczęściej stosują plany kont dostosowane do wymogów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych a nie potrzeb zarządczych. Uszczegółowienie planu kont poprzez dodanie kont analitycznych nie jest w interesie biur rachunkowych, bo dokłada im pracy. Często Kierownik pytający o dane analityczne i raporty słyszy „Szefie, nie da się”.

 

Jeżeli w firmie istnieje system tzw. produkcyjny (wykorzystywany do ewidencji zamówień, stanów magazynowych, czasami fakturowania), to wykorzystywany jest tylko w swojej podstawowej roli. Bardzo rzadko ta kopalnia wiedzy o Klientach i kosztach jest poprawnie wykorzystywana. Skutkiem czego informacja nie wspiera decyzji zarządczych. Wykorzystanie firmowych baz danych (nierzadko przechowywanych w wielu osobnych plikach) często jest bardzo proste i nie generuje znaczących kosztów. Zwykle wystarczy analiza stanu obecnego oraz wykorzystanie powszechnie dostępnych narzędzi takich jak arkusze kalkulacyjne i bazy danych do wygenerowania pogłębionych raportów, które odkrywają często cenne informacje przed zainteresowanymi oczami właściciela. Drobne modyfikacje planu kont i zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych pozwalają znaczenie podnieść użyteczność zwykłych programów księgowych.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Zarządzanie dnia 8.11.2012 o godz. 10:14
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

3 komentarze wpisu: Mała firma – zarządzanie w kryzysie

Skomentuj

*