Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Zielone technologie wystartowały

Seminarium informacyjne „Innowacje w zakresie zielonych technologii” zakończone. Resulto jest gotowe, by wspomóc polskich przedsiębiorców w pozyskiwaniu norweskich funduszy. Nabór wniosków potrwa do 28.05.2014 r., do godziny 13:00. Pula przeznaczona na dofinansowanie, to 17 783 000 euro. Minimalna kwota dotacji wynosi 170 000 euro, zaś maksymalna – 1 500 000 euro. Operatorem programu jest Innovation Norway, czyli państwowa instytucja podlegająca norweskiemu Ministerstwu Handlu i Przemysłu oraz norweskim władzom samorządowym.

Innowacje w zakresie zielonych technologii

Hasło programu, to „Dobre dla biznesu – dobre dla środowiska”. Mimo iż nie jest to fundusz unijny, to wpisuje się w strategiczny cel Unii Europejskiej – czynienie gospodarki bardziej przyjaznej środowisku. Program ma zwiększyć konkurencyjność zielonych przedsiębiorstw, m. in. poprzez podniesienie poziomu ekologizacji przemysłu, rozwinięcie proekologicznych innowacji oraz wzmocnienie dwustronnych relacji między Polską, a Norwegią.

Program skierowany jest do polskich małych i średnich przedsiębiorstw, działających co najmniej 1 rok, które samodzielnie lub wspólnie z partnerami realizować będą projekty przyczyniające się do poprawy wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Partnerami w projektach mogą być małe i duże przedsiębiorstwa, instytucje badawcze oraz klastry, zarówno z Polski, jak i Norwegii. W znalezieniu partnerów pomaga m. in. Enterprise Europe Network. Możliwe jest również otrzymanie środków na podróż do Norwegii, w celu zawarcia partnerstwa w projekcie. Wysokość takiej pomocy, to 1200 euro.

Program wspiera przedsiębiorstwa, które rozwiną i wdrożą działania w jednym lub w kilku z poniższych obszarów:

– opracowanie i wdrożenie przyjaznych środowisku, innowacyjnych technologii,

– rozwój produktów i usług proekologicznych,

– opracowanie i wdrożenie przyjaznych środowisku procesów produkcyjnych,

– szkolenia, podnoszenie świadomości i weryfikacja, jako dodatkowe działania powiązane z powyższymi działaniami.

Suma dofinansowania może się wahać od 20%, do 60% wydatków kwalifikowanych, w zależności od sytuacji Wnioskodawcy, regionu, na którym funkcjonuje i obszaru, w jakim realizuje projekt. W regionie Dolnego Śląska wyjściowa suma dofinansowania, to 40%. Do tego należy jeszcze doliczyć bonus za spełnianie kryteriów przynależności do MSP – dla mikro i małych jednostek bonus w wysokości 20%, dla średnich 10%.

Walutą programu jest euro, a oficjalnym językiem – język angielski. Z tego względu wnioski należy pisać w języku angielskim.

Więcej informacji na stronie organizatora naboru: norwaygrants-greeninnovation.no

 

Dodatkowych informacji udziela

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,