Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Zielone technologie wystartowały.

Seminarium informacyjne „Innowacje w zakresie zielonych technologii” zakończone. Resulto jest gotowe, by wspomóc polskich przedsiębiorców w pozyskiwaniu norweskich funduszy. Nabór wniosków potrwa do 28.05.2014 r., do godziny 13:00. Pula przeznaczona na dofinansowanie, to 17 783 000 euro. Minimalna kwota dotacji wynosi 170 000 euro, zaś maksymalna – 1 500 000 euro. Operatorem programu jest Innovation Norway, czyli państwowa instytucja podlegająca norweskiemu Ministerstwu Handlu i Przemysłu oraz norweskim władzom samorządowym.

Innowacje w zakresie zielonych technologii

Hasło programu, to „Dobre dla biznesu – dobre dla środowiska”. Mimo iż nie jest to fundusz unijny, to wpisuje się w strategiczny cel Unii Europejskiej – czynienie gospodarki bardziej przyjaznej środowisku. Program ma zwiększyć konkurencyjność zielonych przedsiębiorstw, m. in. poprzez podniesienie poziomu ekologizacji przemysłu, rozwinięcie proekologicznych innowacji oraz wzmocnienie dwustronnych relacji między Polską, a Norwegią.

Program skierowany jest do polskich małych i średnich przedsiębiorstw, działających co najmniej 1 rok, które samodzielnie lub wspólnie z partnerami realizować będą projekty przyczyniające się do poprawy wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Partnerami w projektach mogą być małe i duże przedsiębiorstwa, instytucje badawcze oraz klastry, zarówno z Polski, jak i Norwegii. W znalezieniu partnerów pomaga m. in. Enterprise Europe Network. Możliwe jest również otrzymanie środków na podróż do Norwegii, w celu zawarcia partnerstwa w projekcie. Wysokość takiej pomocy, to 1200 euro.

Program wspiera przedsiębiorstwa, które rozwiną i wdrożą działania w jednym lub w kilku z poniższych obszarów:

– opracowanie i wdrożenie przyjaznych środowisku, innowacyjnych technologii,

– rozwój produktów i usług proekologicznych,

– opracowanie i wdrożenie przyjaznych środowisku procesów produkcyjnych,

– szkolenia, podnoszenie świadomości i weryfikacja, jako dodatkowe działania powiązane z powyższymi działaniami.

Suma dofinansowania może się wahać od 20%, do 60% wydatków kwalifikowanych, w zależności od sytuacji Wnioskodawcy, regionu, na którym funkcjonuje i obszaru, w jakim realizuje projekt. W regionie Dolnego Śląska wyjściowa suma dofinansowania, to 40%. Do tego należy jeszcze doliczyć bonus za spełnianie kryteriów przynależności do MSP – dla mikro i małych jednostek bonus w wysokości 20%, dla średnich 10%.

Walutą programu jest euro, a oficjalnym językiem – język angielski. Z tego względu wnioski należy pisać w języku angielskim.

Więcej informacji na stronie organizatora naboru: norwaygrants-greeninnovation.no

 

Dodatkowych informacji udziela

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 27.02.2014 o godz. 15:59
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*