Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Zielony program dotacyjny na I kw 2014

W I kw 2014 ma zostać ogłoszony program dotacyjny na wprowadzanie na rynek technologii środowiskowych (zielonych) oraz podniesienie poziomu ekologizacji istniejących branż przemysłu (inwestycje w czystszą produkcję).

Zielony program dotacyjny 2014

Zapraszamy do współpracy przy pozyskaniu dotacji: 1. naukowców którzy mają projekty czystych technologii, które nadawałyby się do komercjalizacji przy wsparciu dotacji. 2. Producentów (mało ekologicznych) którzy byliby zainteresowani ograniczeniem szkodliwości produkcji przeprowadzając inwestycje przy wsparciu dotacyjnym.   Szczegóły programu nie są jeszcze znane ale spodziewamy się, że to będzie program dla projektów o wartości co najmniej kilku mln złotych. Resulto będzie opracowywać wnioski dotacyjne do tego programu. Niniejszą informacje poddamy aktualizacji kiedy znane będą szczegóły programu.   Innowacje_w_zakresie_zielonych_technologii/

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,