Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Złośliwi?, opresyjni? czy nie rozumieją co czynią?

Resulto

szybka ścieżka NCBR

Wytyczne do programów dotacyjnych uczyniono bardzo skomplikowanymi. Należy przeczytać tysiące stron regulacji prawnych, aby poprawnie sporządzić wniosek o dofinansowanie, wraz z załącznikami.

—-

Jednocześnie bardzo szybko rośnie w kraju liczba pracowników administracji (urzędników).

 

W takim otoczeniu wytworzyła sie swego czasu praktyka pozwalająca wnioskodawcą na poprawę tzw. błędów formalnych w złożonych wnioskach dotacyjnych po ich wskazaniu przez instytucję zarządzającą (zasadniczo dobra praktyka).

—-

O dziwo ktoś próbuje ja zmienić.

—-

Zarząd Województwa Lubuskiego w konkursie 3.1 bardzo zaostrzył kryteria oceny. Należy mieć na uwadze, że urząd dwukrotnie ogłaszał ten konkurs i dwukrotnie go odwoływał z powodu własnych błędów i nieścisłości regulaminowych. Tym razem będzie starał się ostro oceniać nieomylność wnioskodawców. Poniżej lista kryteriów, w których nie można pozwolić sobie na błąd, bo grozi to odrzuceniem wniosku (lub nieprzyznaniem punktacji) „bez możliwości poprawy” (dot. fotowoltaika) m.in.:

—-

 • Potencjał organizacyjny, kadrowy, inwestycyjny, prawny
 • Wykonalność finansowa Projektu
 • Możliwość realizacji inwestycji
 • Gotowość techniczna projektu do realizacji
 • Niezbędność planowanych wydatków
 • Wybór optymalnego wariantu realizacji projektu
 • Możliwość podłączenia wytworzonej energii do sieci
 • Test pomocy publicznej
 • Trwałość projektu
 • Komplementarność wewnątrzprogramowa,
 • Adekwatność wskaźników

—-

Nie podoba mi sie to. Przed nami dwa miesiące pracy (którą urzędnicy będą sprawdzać przez 7 miesięcy), regulacji konkursowych tysiące stron do poprawnego uwzględnienia, urzędników coraz więcej a jednocześnie administracja zamiast stawać sie coraz bardziej przychylna – staje się opresyjna.  Za drobny błąd możen odrzucić wniosek w trybie „bez możliwości poprawy”.

—-

Omylni urzędnicy będą wymagać nieomylności od Wnioskodawców. Pozostanie Protest i Skarga do Sądu Administracyjnego.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2018 roku i latach kolejnych.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,